Vedecko–výskumné a servisné centrum v hodnote 20 mil. eur

Bratislava 25. novembra 2015: Dohodu o vybudovaní nového vedecko-výskumného a servisného centra podpísali spoločnosť ZTE Corporation, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (UVP UK) a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) dňa 24. novembra 2015. Hodnota investície je 20 mil. eur a jej cieľom je vytvoriť takmer 100 nových pracovných miest do roku 2020.


Náplňou centra bude aplikovaný výskum v oblastiach informačných a komunikačných technológií, biotechnológií, bioinformatiky a súvisiacich medziodborových oblastiach. Nové centrum nebude požadovať štátnu dotáciu SR. K podpisu dohody prišlo počas summitu „Čína + 16“ v Suzhou (Čína).

Riaditeľ UVP UK prof. Ján Turňa dodal: „Je veľmi významné, že globálna technologická spoločnosť ZTE Corporation sa rozhodla vybudovať svoje vedecko-výskumné a servisné centrum práve v Mlynskej doline spolu s Vedeckým parkom UK a FIIT STU. Ťažiskom vývoja v novom centre bude multidisciplinárne riešenie medzi biomedicínou a informačnými technológiami.“

Ako uviedol dekan FIIT STU Pavel Čičák: „Z pohľadu nových technológií a výskumu v oblasti aplikovanej informatiky je Čína ďaleko pred nami. Ak sa nám podarí preniesť časť jej know-how na Slovensko a spoločne s našimi odborníkmi posunúť vývoj dopredu, je to pre nás obrovská príležitosť.“

Ako uviedol Ming Li, viceprezident  ZTE Corporation, ZTE pozorne sleduje rozvíjajúce sa trendy a výzvy v oblasti informačných technológií, čo je aj spoločným cieľom všetkých partnerov a ich zákazníkov. S 20 vedecko-výskumnými centrami a 108 pobočkami vo svete sa ZTE angažuje do informačno-komunikačných riešení zameraných na hlavné priemyselné odvetvia, verejných i podnikových klientov. S novým vedecko-výskumným centrom prinesie ZTE  na Slovensko svoje globálne skúsenosti a inovácie.

Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (UVP UK) vznikol v júli 2015 s cieľom zvýšiť inovatívnu atraktívnosť Slovenska. Svojimi aktivitami prepája akademicko-vedeckú sféru s industriálnou a štátnou a ako funkčná platforma umožňuje vytvárať a prinášať nové inovatívne riešenia vyplývajúce z potrieb trhu a smerovania EÚ. UVP UK je zameraný na oblasti biomedicíny, biotechnológie, enviro-medicíny a sociálnych výziev.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU) pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní a je prvou fakultou na Slovensku s týmto poslaním. Vznikla na základe požiadaviek trhu v roku 2003 a časť jej študijného programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. V súčasnosti vychováva viac ako tisíc študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské).

ZTE Corporation je globálnym lídrom v poskytovaní telekomunikačných zariadení a inovatívnych riešení pre svojich zákazníkov v 160 krajinách. ZTE Corporation bola založená v roku 1985 a je najväčšou registrovanou čínskou telekomunikačnou spoločnosťou na burzách cenných papierov v Hong-Kongu a Shenzene. ZTE Corporation je súčasne strategickým technologickým partnerom nového slovenského mobilného operátora 4.

Dipl. Ing. Michal Ries, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave