Univerzita Komenského ocenila výnimočných študentov a pedagógov

Bratislava 19. novembra 2015: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa študentstva ocenil výnimočných študentov a pedagógov UK.


Akademickú pochvalu rektora UK si prebralo 30 študentov a ďakovné listy 28 pedagógov UK - za úspešnú študentskú a pedagogickú činnosť a iné aktivity, ktorými prispievajú k šíreniu dobrého mena svojej fakulty, univerzity aj Slovenska v európskom i medzinárodnom kontexte. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa na pôde UK konalo už jedenásty raz.

„Pochod študentov bratislavských škôl 16. novembra 1989 za demokraciu, študentské a občianske práva sa stal symbolickým začiatkom revolučných novembrových dní roku 1989. Považujem za dôležité si opätovne pripomínať tento dátum - možno o to viac, že je menej viditeľný v tieni pražských novembrových udalostí. Aj vďaka študentom našej univerzity si môžeme slobodne užívať akademické práva a slobody,“ uviedol na slávnosti rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Vo svojom príhovore sa nevyhol ani smutným udalostiam uplynulých dní: „Aj na našej univerzite si uctievame obete parížskych útokov a aktuálne memento nám naliehavo pripomenulo, že demokracia je ustavičným a neprestávajúcim zápasom. Ani sloboda a demokracia získaná Nežnou revolúciou nie je automatickou a navždy garantovanou hodnotou, a preto je na nás všetkých, aby sme ju chránili a rozvíjali,“ dodal rektor UK.

V zozname ocenených študentov UK možno nájsť napríklad: Stanislava Huszára z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý je spoluautorom troch vedeckých publikácií v prestížnych karentovaných časopisoch zameraných na lokalizáciu významného molekulárneho cieľa pre vývoj nových antituberkulotík; Tomáša Drápelu z Filozofickej fakulty UK, ktorý sa priamo podieľal na objave niekoľkých desiatok nových mayských miest z predkolumbovského obdobia, Martina Lichého z Farmaceutickej fakulty UK, ktorý sa vo svojom výskume zaoberá štúdiom porúch kontraktility srdca vystaveného akútnemu a chronickému ischemickému ataku, Zuzanu Illýovú z Právnickej fakulty UK, ktorá zorganizovala prvý ročník Letnej školy právnických zručností či medika Františka Grebáča z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, ktorý sa podieľa na organizácii osvetových aktivít o zdraví pre základné a stredné školy, ako aj pre širokú verejnosť v regióne Turiec.

Súčasťou slávnosti bolo aj odovzdanie ďakovných listov rektora UK, ktoré si prebralo 28 pedagógov UK.


Ocenení pedagógovia:

doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD., Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Milan Profant, CSc., Lekárska fakulta UK
JUDr. Katarína Lenhartová, PhD., Právnická fakulta UK
JUDr. Michal Mrva, PhD., Právnická fakulta UK
prof. PhDr. František Gahér, CSc., Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., Filozofická fakulta UK
RNDr. Mirko Bohuš, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
doc. RNDr. Jozef Hók, CSc., Prírodovedecká fakulta UK
PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD., Pedagogická fakulta UK
Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD., Pedagogická fakulta UK
Mgr. Lenka Sokolová, PhD., Pedagogická fakulta UK
doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., Farmaceutická fakulta UK
RNDr. Roman Mikláš, PhD., Farmaceutická fakulta UK
PaedDr. Gustáv Argaj, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK
doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, Jesseniova lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Mária Sziágyiová, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
ThLic. Ján Viglaš, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., Fakulta managementu UK
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., Fakulta managementu UK
doc. Mgr. Júlia Halamová, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ocenení študenti:

Maroš Čižmár, Lekárska fakulta UK
Adriána Furdová, Lekárska fakulta UK
Marika Papinčáková, Lekárska fakulta UK
Mgr. Zuzana Illýová, Právnická fakulta UK
Bc. Stanislav Mihálik, Právnická fakulta UK
Monika Firbasová, Filozofická fakulta UK
Tomáš Drápela, Filozofická fakulta UK
Zuzana Kubičková, Filozofická fakulta UK
Peter Tollarovič, Filozofická fakulta UK
Bc. Jakub Cíbik, Prírodovedecká fakulta UK
Mgr. Stanislav Huszár, Prírodovedecká fakulta UK
Mgr. Tomáš Rajský, Prírodovedecká fakulta UK
Bc. Zuzana Chrenková, Pedagogická fakulta UK
Bc. Lucia Podhradská, Pedagogická fakulta UK
Bc. Kamila Tkáčová, Pedagogická fakulta UK
Mgr. Dalibor Nakládal, Farmaceutická fakulta UK
Martin Lichý, Farmaceutická fakulta UK
Bc. Terézia Beitlová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Slavomír Michňák, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Anna Fullová, Jesseniova lekárska fakulta UK
Bc. František Grebáč, Jesseniova lekárska fakulta UK
Bc. Michal Anderle, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Filip Hanzely, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Dušan Kavický, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Ladislav Mišura, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Valéria Terézia Krajčírovičová, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Bc. Lenka Jančušková, Fakulta managementu UK
Bc. Pavol Lím, Fakulta managementu UK
Bc. Barbora Verešová, Fakulta managementu UK
Mgr. Ľubica Šimková, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

 

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.