Univerzita Komenského na 505. mieste v rebríčku TOP 750 univerzít sveta

Bratislava 8. decembra 2015: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opakovane potvrdila svoje stále miesto medzi najlepšími univerzitami sveta. V hodnotení U. S. News Rankings - Best Global Universities sa umiestnila na 505. mieste z TOP 750 univerzít sveta ako jediná univerzita zo Slovenska. Odbor fyzika na UK sa navyše v tomto hodnotení umiestnil na 152. priečke.


Zdrojom vstupného parametra pre 1 000 najlepších univerzít sveta bol Thomson Reuters InCites. Z tisícky svetových univerzít sa určilo 750 najlepších.

Rebríček hodnotil 12 parametrov:
Globálna reputácia výskumu za posledných 5 rokov: váha 12,5 %
Regionálna reputácia výskumu za posledných 5 rokov: 12,5 %
Vedecké publikácie z databázy WoS za posledných 5 rokov: 10 %
Monografie: 2,5 %
Konferencie: 2,5 %
Normalizovaný citačný impakt: 10 %
Celkový počet indexových citácií: 7,5 %
Počet publikácií, ktoré patria medzi 10 % najcitovanejších prác: 12,5 %
Percento celkového počtu publikácií, ktoré patria medzi 10 % najcitovanejších prác: 10 %
Medzinárodná spolupráca: 10 %
Počet absolventov doktorandského štúdia: 5 %
Počet absolventov doktorandského štúdia na počet učiteľov: 5 %

Prvé tri pozície v rebríčku patria americkým univerzitám: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology a University of California – Berkeley. Univerzita Komenského obsadila 505. miesto. Do rebríčka TOP univerzít sa dostala ako jediná univerzita zo Slovenska.

„Umiestnenie našej univerzity nás, samozrejme, teší, hoci je aj impulzom na ďalšie zlepšovanie. Za osobitnú pozornosť však stojí potvrdenie špičkovej kvality nášho odboru fyzika, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na 152. pozícii,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Ďalšie informácie o hodnotení nájdete:
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=a27a09