Slovenčina ako cudzí jazyk – medzinárodná konferencia na UK

Bratislava 18. novembra 2015: V dňoch 23. a 24. novembra 2015 (pondelok a utorok) sa v Bratislave uskutoční konferencia SLOVENČINA AKO CUDZÍ JAZYK. Podujatie s medzinárodnou účasťou organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pri príležitosti 55. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK.


Na slávnostnom otvorení konferencie v pondelok 23. novembra podvečer v hoteli SOREA REGIA sa zúčastnia minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, MA, a rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorí prevzali záštitu nad podujatím. Medzi hosťami budú predstavitelia veľvyslanectiev krajín, z ktorých pochádzajú študenti Jazykovej a odbornej prípravy CĎV UK, ako aj zástupcovia vysokoškolských pracovísk na Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku, Bulharsku a na Ukrajine.  

Rokovacia časť konferencie je naplánovaná v tých istých priestoroch na nasledujúci deň. Počas utorkového rokovania v pléne vystúpia zástupcovia partnerských inštitúcií CĎV UK – účasť potvrdili z Ústavu jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Karlovej v Prahe či zo Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofickej fakulty UK. Do programu sú zaradené príspevky odborníkov profesionálne zainteresovaných do cudzojazyčného vzdelávania, ktorí budú o. i. hovoriť o interkomprehenzii v modernom jazykovom vyučovaní, o medzigeneračnom odovzdávaní jazyka v prostredí slovenskej enklávy a diaspóry alebo o tom, ako vyučovať reálie v kontexte interkultúrnej komunikácie. Popoludňajšie pracovné rokovanie bude prebiehať paralelne v dvoch sekciách, ktoré sú zamerané na prezentáciu praktických ukážok vyučovacích metód, učebných materiálov a projektov súvisiacich so vzdelávaním cudzincov. V tejto časti konferencie vystúpia aj lektori, ktorí sa so svojimi kolegami prídu podeliť o svoje skúsenosti z pôsobenia na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry v Sofii a vo Varšave.

„Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre odbornú diskusiu o vzdelávaní cudzincov všetkých vekových kategórií vrátane seniorov, čím sa toto podujatie stáva významným nielen z hľadiska špecifickosti svojho zamerania, ale aj z hľadiska prínosu nových impulzov pre prácu s cudzincami na Slovensku,“ hovorí riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.