Na UK sa konala spoločná slávnostná promócia doktorov vied

Bratislava 1. decembra 2015: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes za účasti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku konala spoločná slávnostná promócia doktorov vied. Ide o prvé podujatie svojho druhu, na ktorom si doktori vied prevzali diplomy udelené Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou technickou univerzitou (STU) a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).


Diplomy doktorov vied odovzdali predstavitelia inštitúcií, ktorých vedecké rady hodnosť doktora vied udelili. Predseda SAV odovzdal diplomy 16 doktorom vied, rektor UPJŠ 6 doktorom vied, rektor STU 3 doktorom vied a rektor UK 2 doktorom vied (kompletný zoznam doktorov vied - pdf súbor).

"Nič nemalo v uplynulých piatich storočiach väčší vplyv na vývoj ľudského ducha, kultúru, priemysel, poľnohospodárstvo a zdravie ľudí ako slobodný, zvedavosťou a bádavosťou ľudskej mysle motivovaný výskum a vedecké poznanie," uviedol v slávnostnom príhovore prorektor UK a zároveň predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH) prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. Ako ďalej zdôraznil: "Výskum na Slovensku je dlhodobo významne podfinancovaný – podiel HDP je absolútne i relatívne malý v porovnaní s ostatnými krajinami a v porovnaní s odporúčaním Európskej únie. Ak nemajú mladí vedeckí pracovníci dostatočnú finančnú podporu od rodičov, sú odkázaní na zárobok v zahraničných výskumných inštitúciách a univerzitách, ktoré tých najschopnejších priťahujú aj možnosťami a podporou výskumu."

Vedecká hodnosť DrSc. (doktor vied) vyjadruje vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť. Neformálne je vedecká hodnosť doktora vied najvyššou vedeckou hodnosťou v Slovenskej republike.

Celé znenie príhovoru predsedu SKVH a prorektora UK prof. P. Mocza (pdf súbor)

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.

 

Pozrite si aj záznam relácie Téma dňa TA3 - Diplomy doktorov vied (hosť v štúdiu: prof. P. Moczo; čas príspevku: 26.10 min.).