Na FMFI UK otvorili Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) otvorili dňa 3. decembra 2015 za účasti prezidenta SR Andreja Kisku Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie.


Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) sa stane jedným z najmodernejších vedeckých pracovísk na Slovensku. Je vybavené špičkovou technológiou, pričom jeho najdôležitejšou súčasťou je tandemový urýchľovač iónov. Úlohou CENTA je rozvinúť výskum nových technológií vo fyzikálnych, technických, biomedicínskych a archeologických vedách.

Na slávnostnom otvorení sa okrem prezidenta SR zúčastnili aj zástupca Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Aldo Malavasi, rektor UK Karol Mičieta, dekan FMFI UK Jozef Masarik a ďalší významní hostia.

Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie významne ovplyvní výskum na Slovensku v oblasti prírodovedných vied (využitie izotopov pre výskum klimatických zmien, výskum procesov atmosféra-hydrosféra-biosféra, znečistenie životného prostredia rádionuklidmi a ťažkými kovmi, ochrana podzemných vôd), ale aj v oblasti fyzikálnych (napr. výskum jadrových reakcií pre termojadrové reaktory, nanotechnologické štruktúry), technických (napr. nové materiály pre termojadrové reaktory, radiačné poškodenie materiálov), biomedicínskych (nukleárny mikroskop, radiačné poškodenie DNA, izotopický farmakologický výskum), kozmických (výskum meteoritov) či archeologických vied (rádiouhlíkové datovanie, pravosť obrazov a sôch).  

"Naše urýchľovačové laboratórium výrazne prispeje k hodnoteniu dopadu slovenských jadrových elektrární na životné prostredie a bude pokračovať vo vývoji rýchlych metód rádionuklidovej analýzy, ktoré v priebehu niekoľkých hodín umožnia zhodnotiť radiačnú situáciu v prípade havárie jadrového reaktora v strednej Európe," uviedol na slávnostnom otvorení rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Vybudovanie pracoviska CENTA je financované v rámci projektu Centra excelencie pre fyziku komplexných systémov (Európske štrukturálne fondy) s prispením Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.