Akadémia Trojstenu: Študenti UK organizujú prednášky pre stredoškolákov

Dňa 11. decembra 2015 (piatok) sa uskutoční séria troch prednášok z matematiky, fyziky a informatiky. Prednášajúcimi budú vysokoškolskí pedagógovia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) a bývalí absolventi "matfyzu" pracujúci vo firmách, ako je ESET. Akcia je organizovaná študentmi FMFI UK z občianskeho združenia Trojsten.


Na 12. ročníku Akadémie Trojstenu sa zúčastní približne 150 stredoškolákov z celého Slovenska. Študenti sa zúčastnia celkovo troch prednášok, pričom si budú môcť vybrať jednu z dvoch súčasne prezentovaných prednášok.
 
Prednášky:

  • doc. RNDr. František Kundracik, CSc.: Škodia nám mobilné telefóny?
  • Mgr. Peter Novotný, PhD.: Ako predpovedať iné veci ako počasie.
  • Mgr. Juraj Bednár: Bitcoin
  • prof. RNDr. Pavel Brunovský DrSc.: Tri možnosti sú ako trojsten, nejde to.
  • Mgr. Peter Košinár: Temní duchovia doby, o štvrťstoročie neskôr.
  • doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.: CERN: čo dostala a čo možno ešte dostane fyzika a kozmológia.


Pre účastníkov Akadémie je po skončení prednášok pripravený ďalší program, v rámci ktorého sa budú môcť zúčastniť mestskej hry ešte v ten istý deň. Na nasledujúci deň ich čaká menšia akcia Klubu Trojstenu, kde namiesto pedagógov budú prednášať vysokoškolskí študenti.