8. ročník International & Erasmus+ Day

Bratislava 26. novembra 2015: V stredu 25. novembra 2015 sa vo vestibule historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnil už 8. ročník International & Erasmus+ Day. Toto podujatie, ktoré je pripravované najmä pre študentov - budúcich Erasmus študentov, je už pravidelnou a zo strany študentov očakávanou akciou, ktorú organizuje kancelária Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu UK v spolupráci s Erasmus Student Network a študentmi - bývalými Erasmus študentmi z jednotlivých fakúlt UK.


Počas tohto dňa študenti získavali informácie o zahraničných univerzitách, ich fungovaní a pravidlách, mestách i krajinách, do ktorých majú namierené. K dispozícii bolo množstvo propagačných materiálov. V informačných stánkoch mali zastúpenie prakticky všetky krajiny participujúce na programe Erasmus+. Taktiež v samostatných stánkoch sa prezentovali študenti ESN (Erasmus Student Network), AIESEC (medzinárodná študentská organizácia podporujúca stáže v zahraničí), SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) a WorkSpace Europe (organizácia podporujúca stáže v zahraničí pre absolventov).

Ani tento rok nechýbali sprievodné akcie. Jednou z nich bola študentská súťaž Naj fotka Erasmus+, ktorej výhercom sa stala študentka z Právnickej fakulty UK Viktória Mochnáčová. V učebniach prebiehali prezentácie ESN, SAIA, WorkSpace Europe a v poobedných hodinách sa v Auditóriu Maximum Právnickej fakulty UK konal Informačný seminár programu Erasmus+.

K tomuto dňu sa viazala ešte jedna súťaž - Maskot programu Erasmus+. Do súťaže bolo zapojených 14 návrhov, avšak ani jeden z nich nevyhovoval kritériám výberovej komisie. S niektorými sa plánuje bližšie spolupracovať a rozvíjať ich, aby už čoskoro bola známa podoba nového maskota programu Erasmus+. Za všetky návrhy v mene kancelárie Erasmus+ ďakujeme.

Ing. Magdaléna Bachanová
Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu UK