Medzi víťazmi súťaže Vedec roka 2015 aj zástupcovia FMFI UK

Dňa 10. mája 2016 boli v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostne vyhlásené výsledky súťaže Vedec roka 2015. V dvoch kategóriách uspeli aj odborníci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.


V kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ získal ocenenie prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch EÚ.

Ocenenie Mladá osobnosť vedy bola udelená doc. RNDr. Tomášovi Plecenikovi, PhD., za vynikajúcu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch.

Vedcom roka 2015 sa stal Ing. Ján Tkáč, DrSc., z Chemického ústavu SAV. V kategórii Vedkyňa roka 2015 uspela doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., zo Stavebnej fakulty STU a v kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií bola cena udelená Ing. Danielovi Šlosárovi z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach.

19. ročník súťaže sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Bližšie informácie