Úspechy študentov LF UK v Poľsku

V dňoch od 12. do 15. mája 2016 sa na Medical University of Warsaw uskutočnila medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom 12. Warsaw International Medical Congress.


Konferencia bola určená pre študentov lekárskych fakúlt, pričom uspieť sa v nej podarilo hneď niekoľkým študentom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK).

Najväčší úspech zaznamenala študentka 4. ročníka LF UK v odbore všeobecné lekárstvo Adriána Furdová, ktorá sa umiestnila v oftalmologickej sekcii na 1. mieste a v záverečnom Grand Prix víťazných prác získala cenu publika. Medzi ocenenými boli aj študent 4. ročníka LF UK v odbore všeobecné lekárstvo Tomáš Havran, ktorý sa umiestnil na 3. mieste v sekcii kardiológia a kardiochirurgia, a študent 6. ročníka LF UK v odbore všeobecné lekárstvo Štefan Lukáč, ktorý vďaka svojej práci o epikatechíne obsadil 3. miesto v sekcii predklinických a teoretických disciplín, ako jednej zo sekcií s najvyšším počtom zastúpených prác.

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 400 aktívnych účastníkov z rôznych krajín vrátane Talianska, Rakúska, Ukrajiny, Nemecka, Holandska či Indie.

Viac informácií o konferencii vám prinesieme v júnovej Našej univerzite.