Univerzita Komenského prispela k formovaniu odporúčaní pre predsedníctvo SR v EÚ

V dňoch 2. – 3. júna 2016 sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila pred-predsednícka konferencia. V rámci svojho členstva v medzinárodnej organizácii TEPSA (Trans-European Political Science Association) Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov (ÚEŠMV) Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV) organizoval konferenciu, na ktorej sa stretli predstavitelia viac ako 40 európskych krajín z výskumných inštitútov, odborných organizácií a akadémie.


Pred-predsednícka konferencia má viac ako 20-ročnú tradíciu, keď členský inštitút z krajiny, ktorá bude predsedať EÚ, organizuje konferenciu, na ktorej experti TEPSA prezentujú odporúčania pre vládu členského štátu EÚ. ÚEŠMV je členom TEPSA od roku 2012, a tak pri tejto príležitosti išlo nielen o prvé predsedníctvo SR v EÚ, ale aj o prvú pred-predsednícku konferenciu, ktorú ústav organizoval.

Prípravy začali už na jeseň 2015. Program konferencie reflektoval základné priority, ktoré si stanovila uznesením vláda Slovenskej republiky. Na základe predošlej spolupráce vypracoval ÚEŠMV program zahŕňajúci 5 základných oblastí, na ktoré sa SR zameriava.

Konferenciu otvoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Vo svojom príhovore zdôraznil: „V dnešnom kozmopolitnom svete sme svedkami dynamických zmien. Okrem migračnej krízy a ozbrojených konfliktov čelíme množstvu ďalších problémov, s ktorým sa musíme vysporiadať.” Nielen k týmto otázkam sa vyjadrovali a diskutovali experti, ktorí si vzhľadom na výsledky svojho výskumu a akademickú pôdu mohli dovoliť aj kritické poznámky, ako uviedla dekanka FSEV UK doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. Odbornú diskusiu uvítal a prezentoval aj generálny sekretár TEPSA prof. Jaap de Zwaan.

S úvodným prejavom vystúpil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) a splnomocnenec vlády pre predsedníctvo Ivan Korčok. Vo svojom príspevku poukázal na kroky a výsledky diskusie, ktoré už Slovensko v súvislosti s predsedníctvom zrealizovalo. Zároveň zadefinoval a vysvetlil tvorbu a základnú líniu priorít EÚ pod vedením SR. Podľa jeho slov je potrebné hľadieť na jednotlivé priority reálne a reflektovať krátkosť predsedníctva pre dosiahnutie reálnych krokov. Zároveň poukázal na dôležitosť spolupráce v rámci tria a jednotlivé priority v súčasnom období rôznych kríz, ktorým EÚ v ostatnej dekáde čelí. S úvodnými prezentáciami vystúpila aj doc. Oľga Gyarfášová z ÚEŠMV a prezentovala vývoj a súčasné vnímanie EÚ medzi slovenskou verejnosťou, ako aj reflexiu ostatných volieb a používanie EÚ v mediálnom diskurze a prezentácii politických strán v predvolebnej kampani. Dušan Fischer z SFPA následne poukázal na nevyhnutnosť triangulácie a reflexie bezpečnostnej politiky v rámci partnerstva EÚ s NATO a Spojenými štátmi, ako aj súčasné výzvy v oblasti bezpečnosti.

Počas panelu zameraného na zamestnanosť a zlepšenie súčasného ekonomického prostredia EÚ vystúpil prof. Andras Inotai z Maďarskej akadémie vied, Miroslav Štefánik zo Slovenskej akadémie vied a Miroslav Beblavý, ktorý ako expert v tejto oblasti dlhodobo pôsobí a prepája výsledky výskumu s politickou praxou.

V rámci piatkového programu experti reflektovali súčasné výzvy migrácie, keď k téme prispel prof. Jaap de Zwaan ako expert na európske právo, zástupca gréckeho výskumného inštitútu Antonis Papagiannidis a Živka Deleva, ktorá v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka utečeneckého centra v Berlíne. Praktický pohľad vyvolal nielen otázky, ale aj veľmi dobrú, pomerne kritickú diskusiu k rozdielu, ktorý vzniká medzi dosiahnutými rozhodnutiami a skutočnou aplikačnou praxou.

Panel zameraný na bezpečnostné otázky a priority v tejto oblasti pripravil ÚEŠMV v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Róbert Tibenský, generálny riaditeľ Sekcie obrannej politiky, prezentoval prepojenie obrannej politiky na priority predsedníctva, prezentované MZVEZ SR. K téme prispeli aj prof. Gianni Bonvicini z talianskeho výskumného inštitútu a prof. Hanna Ojanen z Univerzity v Tampere. V rámci posilňovania bezpečného prostredia v EÚ sa diskusia vrátila aj k téme migrácie a ochrany vonkajších hraníc.

Záverečný panel bol zameraný na otázky súvisiace s ďalšími krokmi, ktoré EÚ bude realizovať pod vedením slovenského predsedníctva v oblasti fiškálnej a monetárnej únie. Panel bol pripravený v spolupráci s Ministerstvom financií SR, odborné postrehy a reflexiu nevyhnutnosti pokroku EÚ v posilňovaní finančnej spolupráce medzi členskými štátmi prezentoval poradca ministra financií Michal Polák, odborný pohľad zreflektoval prof. Iain Begg z London School of Economics a posledný kúsok do komplexnej skladačky témy pridala Adriana Lojschová z Odboru výskumu Národnej banky Slovenska.

Odporúčania TEPSA, ktoré prezentovala ešte v prvej časti Funda Tekin, okrem diskutovaných oblastí obsahovali aj ďalšie oblasti – revíziu vzťahov medzi EÚ a Ruskom aj s reflexiou situácie na Ukrajine, analýzu vzťahov medzi EÚ a Tureckom, ako aj tému populizmu, ktorý sa stáva rozhodujúcim faktorom pri tvorbe verejnej mienky, aj s polemickými následkami v prípade výsledkov volieb vo viacerých členských štátoch.

Záverečný priestor patril odchádzajúcemu prezidentovi TEPSA prof. Wolfgangovi Wesselsovi. Jeho slová poukázali na nevyhnutnosť spolupráce, odstránenie fragmentácie v súčasnej EÚ, ako zdôraznil aj Ivan Korčok, a odbornú reflexiu, ktorá TEPSA v rámci svojho mandátu členským štátom ponúka. Zároveň poďakoval usporiadateľom za vynikajúcu organizáciu, pracovnú atmosféru a symbolicky posunul štafetu výskumnému inštitútu z Malty, ktorý bude v novembri hostiť ďalšiu z konferencií.

Univerzita Komenského v Bratislave prostredníctvom svojich expertov pôsobiacich na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK prispela k prezentácii svojho výskumu, odbornej diskusii aj k reflexii priorít nadchádzajúceho predsedníctva, a to hneď v prvých dňoch oficiálneho predstavenia priorít vládou v Bruseli, mesiac pred jeho začiatkom.

 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka FSEV UK

Fotogaléria z podujatia: Facebook UK