Univerzita Komenského podporila Pražskú deklaráciu

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., podpísal na pôde Univerzity Karlovej v Prahe Pražskú deklaráciu o úlohe univerzít v súčasnom svete. Deklarácia vyzdvihuje dôležitosť a nezastupiteľnosť vzdelávania v súčasnom svete a nevyhnutnosť dodržiavať a ctiť si humanistické a demokratické ideály a princípy.


Deklaráciu iniciovanú Univerzitou Karlovou v Prahe podpísali zástupcovia medzinárodných univerzitných asociácií Coimbra Group, Europaeum a UNICA.

„Univerzity boli od počiatku svojej existencie inštitúciami zohrávajúcimi v Európe významnú úlohu. V súčasnom globalizovanom svete nie je úloha univerzít o nič menej dôležitá ako v minulosti. Univerzity okrem vedy a výskumu musia dnes dokázať vychovávať absolventov schopných kriticky nazerať na dianie okolo seba, naučiť ich vyznať sa v záplave informácií a odovzdať im schopnosť porozumieť svetu. Je preto dobré, že vznikla deklarácia, ktorej podpísaním sa zúčastnené univerzity hlásia k odkazu Karola IV., ktorý platí i na začiatku 21. storočia,“ uviedol rektor Univerzity Karlovej prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Pražskú deklaráciu uvítal aj rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Deklarácia je spontánnym a účinným pripomenutím významu univerzít stredovekého i humboldtovského akademického ideálu. Sú to práve univerzity, ktoré v súčasnom dynamickom svete prinášajúcom mnohé náročné výzvy disponujú ľudským aj odborným potenciálom pre ich riešenie. Deklaráciu vnímam aj ako prejav slobodného akademického ducha a akademickej spolupráce. Som totiž presvedčený, že špičkové univerzity majú viac spolupracovať a vytvárať spoločné programy, projekty a vedecké centrá nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni.“

 

Pražská deklarácia (český jazyk)

Pražská deklarácia (anglický jazyk) - plné znenie a zoznam univerzít, ktoré ju podporili (pdf súbor)