Univerzita Komenského má 16 nových profesorov

Prezident SR Andrej Kiska v pondelok 16. mája 2016 vymenoval 42 nových vysokoškolských profesorov. Šestnásť z nich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave.


"Som rád, že sa dnes o kvalite nášho vzdelávania hovorí podstatne viac než pred rokom či dvoma. Zodpovední politici sú vystavení väčšiemu tlaku, ktorý by nemal poľaviť. Naopak, je dôležité, aby všetci – rodičia, študenti, ale aj pedagógovia – trvali na tom, že vláda musí oblasť školstva významne zlepšiť a dosiahnuť konkrétne výsledky. No nie všetky zmeny dokážu urobiť sami politici. Školstvo, podobne ako iné systémy, často funguje v zotrvačnosti. Nie vždy je schopné reagovať na zmeny okolo nás dostatočne včas a dostatočne dobre. A preto je aj Vašou úlohou, pani profesorky a páni profesori, aby ste vo svojich odboroch boli hlasmi modernizácie nášho systému vzdelávania, vedy a výskumu. Aby naše školstvo neprespalo svoju budúcnosť," zdôraznil vo svojom slávnostnom príhovore prezident SR.

"Máte pred sebou dôležité, ale aj krásne poslanie – prispieť k tomu, aby slovenský výskum a slovenské školstvo boli kvalitnejšie. Máte príležitosť učiť mladých ľudí, študentov, aby boli nielen zdatní vo svojom odbore, ale aby z nich vyrastali čestní, poctiví ľudia, občania našej krajiny a Európy. Ľudia, ktorí sú schopní kriticky myslieť, argumentovať, rozlišovať fakty od výmyslov, kultivovať verejnú diskusiu," dodal Andrej Kiska.

Do zoznamu novovymenovaných profesorov Univerzity Komenského v Bratislave sa zaradili:

Jozef Bátora (Filozofická fakulta UK), odbor politológia
Edgar Hiller (Prírodovedecká fakulta UK), odbor geológia  
Michal Chabada (Filozofická fakulta UK), odbor filozofia
Michal Javorka (Jesseniova lekárska fakulta UK), odbor normálna a patologická fyziológia
Jozef Klembara (Prírodovedecká fakulta UK), odbor zoológia
Tatiana Kluvánková (Fakulta managementu UK), odbor manažment
Jozef Lysý (Pedagogická fakulta UK), odbor politológia - inauguračné konanie na UPJŠ v Košiciach
Ján Pečeňák (Lekárska fakulta UK), odbor psychiatria
Anna Pilková (Fakulta managementu UK), odbor manažment
Martin Slobodník (Filozofická fakulta UK), odbor orientálne jazyky a kultúry
Ján Staško (Jesseniova lekárska fakulta UK), odbor vnútorné choroby
Stanislav Tokár (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), odbor fyzika
Daniela Uhríková (Farmaceutická fakulta UK), odbor fyzika
Peter Valkovič (Lekárska fakulta UK), odbor neurológia
Jozef Višňovský (Jesseniova lekárska fakulta UK), odbor gynekológia a pôrodníctvo
Pavol Žúbor (Jesseniova lekárska fakulta UK), odbor gynekológia a pôrodníctvo

Kompletný zoznam novovymenovaných profesorov je k dispozícii na webstránke www.prezident.sk.