Univerzita Komenského chce prispieť k tvorbe priaznivého a stimulujúceho prostredia pre získavanie ERC grantov špičkovými slovenskými vedcami

Bratislava 17. júna 2016: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) pripravila spolu so Slovenskou akadémiou vied, Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli a European Research Council podujatie ERC DAY IN SLOVAKIA (20. júna 2016) s cieľom efektívne podporovať a vytvárať stimulujúce podmienky slovenským vedcom pre získavanie finančných prostriedkov na špičkový výskum prostredníctvom grantového programu ERC.


Založenie ERC v roku 2007 bolo významným míľnikom pre podporu špičkového výskumu v Európe. ERC grant je najprestížnejším grantom, ktorý môže vedec v Európe získať. Výška jeho finančnej podpory sa pohybuje od 1,5 do 2,5 mil. EUR na max. 5 rokov. Najúspešnejšími krajinami v získavaní ERC grantov sú Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko. Slovensko (viac ako 1 mil. EUR) podobne ako Lotyšsko, Malta a Srbsko v získavaní ERC grantov zaostáva a to je hlavným impulzom k uskutočneniu ERC dňa. Napr. Fínsko, krajina s porovnateľnou veľkosťou populácie ako SR, v rámci udelených 87 grantov získalo viac ako 130 mil. EUR. Samotné Fínsko však vyčleňuje na vzdelávanie, vedu a výskum 3 % HDP, čo je výška finančných prostriedkov neporovnateľná so Slovenskom (cca 0,8 % HDP).

 „ERC granty získalo doposiaľ viacero nositeľov Nobelových cien a viacerí držitelia ERC grantov sa stali laureátmi Nobelových cien. O vysokej konkurencii hovorí aj skutočnosť, že niektorí držitelia Nobelovej ceny tento grant nezískali,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. „Univerzita Komenského urobí všetko preto, aby prispela k vytvoreniu priaznivého prostredia pre špičkových vedcov. Som presvedčený, že v nich máme významný potenciál aj na zápis do zoznamu držiteľov ERC grantov,“ zdôraznil rektor UK.

Iniciátor ERC DAY IN SLOVAKIA, prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., vyjadril presvedčenie, že toto podujatie a návšteva prezidenta ERC na Slovensku prispejú k zvýšeniu úspešnosti našich vedcov pri získavaní ERC grantov.

O tom, ako sa zapojiť a uspieť v získavaní najprestížnejších a finančne významných grantov, sa bude hovoriť počas historicky prvej návštevy prezidenta ERC prof. Jean-Pierre Bourguignona na Slovensku. Spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Petrom Plavčanom vystúpia na podujatí ERC DAY IN SLOVAKIA dňa 20. júna 2016 (pondelok) o 10.00 hod. v Aule Univerzity Komenského (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie).

V čase od 12.30 do 13.00 hod. bude prezident ERC a čelní predstavitelia ERC odpovedať na otázky zástupcov médií.

Program podujatia