Taliansky minister hospodárstva a financií na UK

V pondelok 13. júna 2016 predniesol v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave taliansky minister hospodárstva a financií profesor Pier Carlo Padoan prednášku na tému: „Spoločná európska stratégia pre stabilitu, ekonomický rast a zamestnanosť“.


Profesora Piera Carla Padoana na úvod privítala v mene rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá vyzdvihla načasovanie jeho návštevy dva týždne pred začiatkom slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Pripomenula tiež, že Taliansko so svojimi 12 európskymi predsedníctvami patrí k najskúsenejším krajinám.

Profesor Padoan v prednáške prezentoval víziu ekonomických prvkov a politík zabezpečujúcich rozvoj a ekonomickú stabilitu EÚ vrátane posilnenia fiškálnej politiky, Hospodárskej a menovej únie až po vytvorenie postu európskeho ministra financií. V súvislosti s nedostatkom pracovných miest v EÚ a potrebou zvýšenia zamestnanosti povedal: „Chcem vidieť Európu, vytvárajúcu pracovné miesta pre mladých ľudí, ktoré by neboli jednorazovou príležitosťou, ale prirodzenou samozrejmosťou. A to hlavne v oblasti dlhodobej zamestnanosti.“ Základným predpokladom sú opatrenia na zlepšenie pracovného trhu na národnej úrovni (jednotlivých členských štátov), komplementárne doplnené európskymi nástrojmi.

Profesor Padoan je presvedčený, že na dosiahnutie ekonomickej stability a rastu EÚ disponuje potrebnými inštitúciami i prostriedkami. Predovšetkým takými, ktoré si nevyžadujú zmenu európskych zmlúv, čo nám podľa jeho slov umožňuje konať dostatočne dynamicky a flexibilne. V záujme dosiahnutia tohto cieľa tiež zdôraznil dôležitosť vzdelávania a inovácií.

Poukázal na to, že Európa v súčasnosti čelí viacerým výzvam, z ktorých najväčšou je migračná kríza. Hrozbou sú aj bezpečnostné riziká (terorizmus). Migráciu považuje však aj za významnú príležitosť. Je dôležité, aby EÚ mala stratégiu na jej využitie. Podľa jeho názoru Európa vie a je schopná prijať ľudí, ktorí sa chcú integrovať.

V závere podujatia odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., profesorovi Pierovi Carlovi Padoanovi Zlatú medailu UK.

***
Prof. Pier Carlo Padoan absolvoval štúdium ekonómie na Univerzite v Ríme a v súčasnosti zastáva viaceré akademické funkcie na talianskych i zahraničných univerzitách vrátane College of Europe, Université Libre de Bruxelles, University of Urbino či Univesidada de la Plata and University of Tokyo. Pôsobil ako profesor ekonómie na University La Sapienza v Ríme. Pred 9 rokmi bol vymenovaný za zástupcu generálneho tajomníka OECD a v roku 2009 za hlavného ekonóma OECD. Je konzultantom Svetovej banky, Európskej komisie a Európskej centrálnej banky. V rokoch 2001 – 2005 bol talianskym výkonným riaditeľom Medzinárodného menového fondu. Od roku 2014 zastáva funkciu ministra hospodárstva a financií Talianskej republiky.

Bližšie informácie o prednáške vám prinesieme v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita.