Ponuka ubytovania na univerzitnej chate v Richňave

Univerzita Komenského ponúka všetkým svojim zamestnancom a študentom možnosť celoročného ubytovania a stravovania v ubytovacom zariadení Richňava neďaleko Richňavského jazera (3 km od Štiavnických Baní).


Prostredie univerzitnej chaty poskytuje dostatok príležitostí na aktívny oddych (turistika, cyklistika, skalolezectvo, kultúrne pamiatky, bane atď.).

Bližšie informácie o ubytovacom zariadení Richňava, cenník a kontakt nájdete na webstránke UK.

Róbert Ronda, vedúci UVZ UK Richňava
E-mail: robert.rondauniba.sk