Na Univerzite Komenského o najprestížnejších európskych vedeckých grantoch

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 20. júna 2016 uskutočnilo podujatie ERC DAY IN SLOVAKIA, ktoré pripravili Univerzita Komenského v Bratislave (UK) spolu so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli a European Research Council (ERC).


Podujatie, ktorého cieľom je podporovať a vytvárať stimulujúce podmienky slovenským vedcom pre získavanie finančných prostriedkov na špičkový výskum prostredníctvom grantového systému ERC v rámci programu Horizont 2020, otvoril rektor UK prof. Karol Mičieta. V súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ rektor UK zdôraznil, že jednou z priorít predsedníctva v oblasti vzdelávania a výskumu je rozvíjanie talentov, mladých vedcov, rozvíjanie ich vedeckej kariéry, ako aj podpora ich účasti v programe Horizont 2020. "O talente našich vedcov nemožno pochybovať. Preto verím, že dnešné jedinečné podujatie prispeje k pozitívnej zmene a efektívnejšiemu využívaniu ERC grantovej schémy," dodal rektor UK.

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík vyzdvihol potrebu spolupráce medzi akademickou obcou a politickými autoritami. Na skutočnosť, že Slovensko patrí medzi najmenej úspešné krajiny v získavaní ERC grantov, upozornil v príhovore prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. Peter Moczo. V tejto súvislosti poukázal na nevyhnutnosť vytvárania tvorivého konkurenčného akademického prostredia a zlepšovania kvality doktorandského štúdia.

Podujatie ERC DAY IN SLOVAKIA sa uskutočnilo za účasti prezidenta ERC prof. Jean-Pierra Bourguignona, ktorý navštívil Slovensko po prvý raz. Založenie ERC v roku 2007 bolo významným míľnikom pre podporu špičkového výskumu v Európe. ERC grant je najprestížnejším grantom, ktorý môže vedec v Európe získať. Prezident ERC predstavil štruktúru ERC a grantovú schému, ktorú tvoria 3 základné druhy grantov (Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants). "ERC je značkou kvality. Ponúka nezávislosť, uznanie, možnosť zviditeľnenia sa," uviedol prof. Bourguignon.

So svojimi osobnými skúsenosťami sa podelil aj jediný držiteľ ERC grantu zo Slovenska Dr. Ján Tkáč. "ERC granty sú o silných inovatívnych myšlienkach," vyzdvihol Dr. Tkáč, ktorý povzbudil mladých vedcov, žiadateľov o ERC granty. "Musíte byť odolní, musíte byť súťaživí," zdôraznil Dr. Tkáč, ktorému sa podarilo uspieť až na druhýkrát.

Na podujatí vystúpili aj prof. Tomáš Jungwirth (člen Vedeckej rady ERC), Mgr. Iveta Hermanovská (Národný kontaktný bod ERC), Mgr. Daniel Straka (Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli), Dr. Pavlína Rychterová (Rakúska akadémia vied), prof. Darina Malová (Filozofická fakulta UK, členka hodnotiaceho panelu ERC pre spoločenské a humanitné vedy) a prof. Daniela Ježová (SAV, členka hodnotiaceho panelu ERC pre prírodné a lekárske vedy).

Viacerí prezentujúci vyzdvihli potrebu podporiť z národných zdrojov tie projekty, ktoré získali v rámci ERC najlepšie hodnotenie v kategórii A, avšak neboli financované. Mnohé členské štáty EÚ využívajú tento mechanizmus s cieľom podporiť talenty, ktoré už pre nich našlo ERC.


Bližšie informácie o European Research Council: https://erc.europa.eu/

Fotografie z podujatia: Facebook UK

Videozáznam z podujatia nájdete na YouTube kanáli UK.

Špeciál k ERC grantom (EurActiv.sk)