Kráľovná kvetov v Botanickej záhrade UK

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave (BZ UK) bude tento víkend patriť kráľovnej kvetov. V sobotu a nedeľu 4. a 5. júna 2016 sa tu totiž uskutoční výstava ruží.


Na návštevníkov BZ UK tu bude čakať približne 80 druhov ruží vystavených v skleníkoch záhrady a 150 druhov vysadených v rozáriu. Vystavené ruže budú zo Slovenska, ale aj od šľachtiteľov z USA, Japonska, Nemecka, Francúzska, Španielska či Nového Zélandu.  

Výstava je realizovaná v úzkej spolupráci so Slovenskou národnou ružiarskou spoločnosťou. Spoluautormi aranžmánu výstavy sú okrem Botanickej záhrady UK aj Arborétum Mlyňany a FloraShop Ateliér. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v sobotu 4. júna 2016 o 11.00 hod.

História vzniku rozária v Botanickej záhrade UK siaha do obdobia 60-tych rokov minulého storočia, kedy sa v čase budovania záhrady začali v jej strede sústreďovať záhony ruží. „Ako sa postupne rozširovali, narastal aj sortiment druhov najmä novošľachtencov, ku ktorým nemalou mierou prispel aj záhradník botanickej záhrady František Chorvát. Najznámejším novošľachtencom tej doby bola ruža Istropolitana,“ približuje RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ BZ UK. Po svojej celkovej rekonštrukcii v rokoch 2005 – 2007 sa môže rozárium pochváliť sortimentom 150 kultivarov v celkovom počte okolo 2000 kusov. Ich krása a vôňa každoročne najviac vyniká pri ich prvom kvitnutí na prelome mája a júna.

Ruže sprevádzajú návštevníka botanickej záhrady na každom kroku – od miniruží v skalkách a na teraskách až po popínavé ruže na plote záhrady, ktoré vytvárajú impozantný červený záves.

 

Viac informácií o BZ UK