Univerzita Komenského už po tretíkrát predstaví najzaujímavejšie výsledky výskumu svojich doktorandov

Bratislava, 25. apríla 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) už po tretí raz predstaví najzaujímavejšie výsledky výskumu svojich doktorandov. Konferencia doktorandov UK, ktorá sa uskutoční v stredu 30. apríla 2014, sa bude aj tento rok niesť v duchu motta Spájame vedomosti, invenciu a vedu.


25. 04. 2014 10.34 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na tohtoročnej konferencii sa predstaví 24 doktorandov UK v poslednom ročníku štúdia. Konferencia doktorandov UK odprezentuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti v oblastiach medicíny, filozofie, manažmentu, práva, fyziky, náboženstva a i. „Vedecká aktivita Univerzity Komenského je porovnateľná so svetovou špičkou - aj vďaka našim doktorandom, ktorí sú významným potenciálom nielen na UK, ale i v slovenskej vede,“ povedal prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.

Aj tohto roku budú odprezentované zaujímavé témy, medzi ktorými sú napríklad umiernenie islamistických strán a hnutí (Filozofická fakulta UK), kniha pre deti ako médium a jej výtvarný rozmer (Pedagogická fakulta UK), rozdiely medzi osobnostnými charakteristikami basketbalistiek a tenistiek (Fakulta telesnej výchovy a športu UK), inkluzivita podnikania seniorov na Slovensku (Fakulta managementu UK) či súdnolekárske aspekty smrteľných nehôd motocyklistov (Jesseniova lekárska fakulta UK).

Kompletný program podujatia je k dispozícii na webstránke UK: www.uniba.sk/kd2014.

Otvorenie podujatia sa uskutoční za účasti vedenia univerzity dňa 30. apríla 2014 o 9.00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave.

Foto: Vladimír Kuric