Dekan Fakulty managementu UK si prevezme významné francúzske ocenenie

Bratislava, 9. apríla 2014: Dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., si prevezme významné ocenenie – Rád Oficiera Akademických paliem (Palmes Académiques). Stane sa tak v piatok 11. apríla 2014.


09. 04. 2014 09.53 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rád Oficiera Akademických paliem udeľuje minister školstva Francúzskej republiky za výnimočnú pedagogickú činnosť, ktorá prispieva k šíreniu a publicite francúzskeho jazyka a kultúry. Akademická palma zdobí významných pedagógov už od roku 1808, kedy ju založil Napoleon Bonaparte. Vo Francúzsku je najvyšším ocenením pedagogickej práce. Rád môžu získať aj akademici z iných krajín.

Dekan Fakulty managementu UK prof. Jozef Komorník si toto ocenenie prevezme z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Didiera Lopinota – v piatok o 16.30 hod. vo francúzskej rezidencii. Na slávnostnom podujatí nebudú chýbať ani predstavitelia UK - rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a prorektor UK prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

„Je to vysoké ocenenie pre všetkých spolupracovníkov z našej fakulty, ktorí zabezpečujú dlhodobé úspešné fungovanie tzv. francúzskeho programu. Tento program - s nepretržitou podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR - otvára hlavne absolventom bilingválnych gymnázií s francúzskym jazykom možnosť študovať vo francúzštine manažérske odborné predmety na našej fakulte, ako aj na partnerských univerzitách vo frankofónnych krajinách, a tak sa optimálne pripraviť na kariéru v nadnárodných francúzskych firmách,“ uviedol prof. Jozef Komorník.

Dekan Fakulty managementu UK Jozef Komorník

Foto: Branislav Králik