Výskum UK: Priestorovú orientáciu u nadaných chlapcov ovplyvňuje testosterón aj genetika

Bratislava, 28. mája 2014: Orientácia v priestore u nadaných mladých chlapcov je vrodená a závisí od senzitivity receptora pre testosterón v tele. Potvrdila to unikátna štúdia fyziológov z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).


28. 05. 2014 10.03 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Testosterón ovplyvňuje štruktúru mozgu počas vývinu v maternici  a moduluje tým kognitívne funkcie (napr. priestorové schopnosti) po narodení. Keďže v priestorových schopnostiach vynikajú muži, mohlo by sa zdať, že čím viac testosterónu, tým lepšia priestorová orientácia. Výskumný projekt realizovaný fyziológmi - doktorandkou RNDr. Jaroslavou Durdiakovou pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., a doc. MUDr. RNDr. Ing. Petra Celeca, PhD., z Univerzity Komenského (Lekárska fakulta UK) však ukázal, že typicky mužská vlastnosť sa u nadaných chlapcov nezlepšuje so zvyšujúcimi sa účinkami testosterónu. Táto najnovšia práca ukázala, že priestorové schopnosti v populácii nadaných chlapcov závisia práve od citlivosti receptora pre testosterón (tzv. androgénový receptor).

„Výskum publikovaný v renomovanom svetovom časopise Neuropsychologia dokazuje, že naši fyziológovia patria medzi popredné výskumné tímy,“ hovorí o výsledkoch výskumu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Vedci z UK súčasne zistili, že veľmi citlivý receptor negatívne ovplyvňuje priestorové schopnosti. A naopak, tí nadaní chlapci, ktorí ho mali slabší a menej citlivý, boli v priestorových schopnostiach lepší. Odborníci predpokladajú, že pre optimálne priestorové schopnosti je nevyhnutná určitá optimálna miera účinku testosterónu na bunky v mozgu. Menej alebo viac od tohto optima bude schopnosti priestorovej orientácie zhoršovať. Môže to súvisieť s premenou testosterónu v mozgu na ženský pohlavný hormón estradiol.

Výskum prebiehal na vzorke 147 nadaných chlapcoch vo veku od 10 do 18 rokov zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave - s IQ vyšším ako 130, pričom testosterón, ako aj biologický materiál na vyšetrenie citlivosti receptora pre testosterón bol získaný zo vzoriek slín. Cieľom výskumu bolo odhaliť biologickú podstatu intelektového nadania a jedinečných kognitívnych funkcií u nadaných chlapcov. „Mozog je jeden z najkomplikovanejších orgánov v ľudskom tele a jeho organizácia u nadpriemerne nadaných ostáva naďalej záhadou, ktorá prirodzene púta pozornosť vedcov,“ dodáva RNDr. Durdiaková z výskumného tímu UK.

Uvedená práca je súčasťou širšieho a dlhodobého výskumu intelektovo nadaných detí a ich biologických charakteristík, ktorý Univerzita Komenského ako prvá akademická inštitúcia na Slovensku realizuje už dve desaťročia.

Molekula testosterónu (zdroj foto: internet)