Univerzita Komenského bude aj toto leto vzdelávať seniorov

Bratislava 11. júna 2014: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pripravuje ďalší ročník populárnej Letnej bratislavskej univerzity seniorov. Zámerom tohto vzdelávacieho projektu je už tradične sprostredkovať účastníkom odborné znalosti formou prednášok.


11. 06. 2014 07.46 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pri tejto príležitosti sa dňa 17. júna 2014 uskutoční slávnostný podpis zmluvy medzi CĎV UK, zastúpeným riaditeľkou PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., a Magistrátom hl. mesta Bratislava, zastúpeným primátorom doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.

Záujemcovia z radov seniorov sa budú môcť do letnej školy prihlásiť na magistráte do 1. augusta 2014. Účasť na vzdelávaní je bezplatná. Na seniorov tento rok čaká viacero zaujímavých prednášok zo sveta informačných technológií, zdravia, etnológie a histórie. V poradí už 4. ročník sa bude konať v termíne od 5. augusta do 19. augusta 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Celý projekt letnej univerzity je financovaný mestom Bratislava.

V prvej prednáške (5. augusta 2014) predstaví primátor mesta Bratislava RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., náplň svojej práce na pozícii primátora hlavného mesta. Vinohradníctvo a vinárstvo na území starej Bratislavy bude témou druhej prednášky (7. augusta) v podaní odborníka Univerzity Komenského prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.  IT technológie pre seniorov priblíži (12. augusta 2014) PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD., z Univerzity Komenského. Odpoveď na otázku Čo pridáva život rokom? ponúkne MUDr. Darina Sedláková, MPH (14. augusta). Posledná prednáška na tému Výročie, zvyky a tradície západného Slovenska (zameranie na Bratislavu) sa uskutoční 19. augusta, prednášajúcou bude Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

„Dúfame, že aj v roku 2014 bude Letná bratislavská univerzita seniorov úspešná a jej prednášky budú zaujímavým spestrením leta pre účastníkov,“ hovorí riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK

Fotografia z minuloročnej Letnej bratislavskej univerzity seniorov

Foto: Vladimír Kuric