UK spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie plazmovej medicíny

Dňa 4. septembra 2016 sa za účasti rektora Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., uskutočnilo v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty UK slávnostné otvorenie 6. ročníka medzinárodnej konferencie venovanej plazmovej medicíne.


Vystúpia na nej aj prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK doc. Peter Celec či absolventka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Mgr. Zuzana Kovaľová, PhD., ktorá minulý rok získala ocenenie Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy.

Konferencia k novej, inovatívnej vedeckovýskumnej oblasti - plazmovej medicíne bude prebiehať pod záštitou Medzinárodnej spoločnosti pre plazmovú medicínu (ISPM) a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) počas celého týždňa, a to od 4. do 9. septembra 2016. Hlavnými organizátormi konferencie za FMFI UK sú doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., a doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Na konferencii sa stretne okolo 350 odborníkov svetového formátu, ktorí sa zameriavajú na oblasť fyziky plazmy, medicíny, biológie, biochémie, farmácie, ale aj poľnohospodárstva či potravinárskeho priemyslu, pričom mnohí z nich navštívili Slovensko prvýkrát práve vďaka tejto konferencii. Súčasťou konferencie sú aj konferenčné výlety, v rámci ktorých sa účastníci budú môcť oboznámiť s krásami okolia Bratislavy.

Plazmová medicína predstavuje nový, rýchlo sa rozvíjajúci odbor, ktorý sa venuje otázkam mechanizmov interakcie živých organizmov s plazmou elektrických výbojov, resp. aplikáciám plazmy v oblastiach medicíny a biológie. Cieľom konferencie je vytvoriť multidisciplinárne fórum, ktoré združí odborníkov z oblasti fyziky plazmy, medicíny, biológie, biochémie, farmácie, ale aj poľnohospodárstva či potravinárskeho priemyslu. Medzinárodná vedecká komunita venujúca sa plazmovej medicíne v ostatných rokoch veľmi rýchlo rastie, pričom aktuálny ročník medzinárodnej konferencie plazmovej medicíny bude bezpochyby patriť k najväčším a z medzinárodného hľadiska najvýznamnejším vedeckým podujatiam roka na Slovensku.

Viac informácií o programe konferencie