Študujte diplomaciu a medzinárodné právo

Bratislava, 4. júna 2014 - Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky pôsobiaci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave otvára opäť v októbri 2014 povysokoškolské dvojročné štúdium podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


09. 06. 2014 13.51 hod.

Štúdium je zamerané na:

•    diplomaciu a diplomatický protokol
•    medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy
•    európske právo a európske štúdie
•    geopolitické špecifiká sveta
•    ekonómiu
•    politické vedy
•    nemeckú a anglickú právnickú terminológiu
•    francúzsky jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, japonský jazyk
•    projektové zručnosti
•    výberové prednášky expertov, analytikov, domácich a zahraničných politikov

Štúdium je vhodné pre všetkých absolventov vysokoškolského štúdia (Mgr., Ing.), najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na: kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, euro - úradníkov, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu práva EÚ, expertov pre rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ.

Študenti okrem elitného študijného modulu majú možnosť získať vedomosti z aktuálnych otázok medzinárodného a európskeho práva a sú zapojení do projektov Jean Monnet Chair a Jean Monnet Modul, ďalej majú možnosť absolvovať prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležítostí SR a na vybraných veľvyslanectvách v zahraničí. Študenti sú zapojení aj do ďalších veľmi prestížnych medzinárodných projektov a získajú znalosti z tréningových zručností a z manažmentu projektov EÚ. Niektoré predmety sa vyučujú v anglickom alebo francúzskom jazyku.

Medzi našimi bývalými študentmi sú aj niekoľkí veľvyslanci, štátni tajomníci, ale aj poslanec Európskeho parlamentu a ďalší významní špecialisti v rôznych oblastiach štátnej správy, experti v medzinárodných organizáciách, ale aj špecialisti v súkromnej sfére. Ústav tiež spolupracuje s viacerými veľvyslanectvami a významnými mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v SR a v zahraničí.

Pre viac informácií o prijímacom a výberovom konaní pozrite na:
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=3089

Všetky dokumenty spolu s prihláškou musia byť zaslané do 30. júla 2014.