Na UK zavítali rektori univerzít a zástupca ministerstva z Iránu

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal vo štvrtok 19. júna 2014 v prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Štefana Chudobu PhD., prorektora UK prof. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc., dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., dekana Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., prodekana pre hospodárenie a rozvoj Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Petra Kúša, DrSc., a prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie Filozofickej fakulty UK doc. Mgr. Martina Slobodníka, PhD., iránsku delegáciu predstaviteľov univerzít a iránskeho ministerstva školstva a oboznámil ich s Univerzitou Komenského, s lektorským kurzom perzského jazyka aj s iniciatívou možného vytvorenia bakalárskeho štúdia perzštiny na Filozofickej fakulte UK.


20. 06. 2014 08.42 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejenosťou

Členovia iránskej delegácie - štátny tajomník Ministerstva vedy, výskumu a techniky pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu Iránskej islamskej republiky dr. Hossein Salar Amoli, rektor Iránskej univerzity techniky a aplikovaných vied dr. Masoud Shafiei, rektor Iránskej univerzity vedy a techniky dr. Mohammadali Barkhordari, generálny riaditeľ pre medzinárodné vzťahy na Univerzite Kharazmi dr. Arsalan Ghorbani a podpredseda Oddelenia pre zahraničné štúdiá a štipendiá Ministerstva vedy, výskumu a techniky dr. Ali Asghar Rostami Abusaeeidi informovali o iránskom vzdelávacom systéme a o ponuke študentskej výmeny slovenských a iránskych študentov.

Ministerstvo školstva Iránskej islamskej republiky vyčlení 10 štipendií pre slovenských záujemcov z rôznych študijných programov o štúdium v Iráne. Má záujem tiež o výmenu študentov blízkovýchodných štúdií, perzštiny, islamistiky a kulturológie a o vytvorenie príležitosti doktorandského štúdia pre iránskych študentov na Slovensku. Štátny tajomník Ing. Štefan Chudoba navrhol prípravu predbežnej zmluvy o spolupráci v oblasti vzdelávania, výskumu a vedy medzi Slovenskom a Iránom.

Rektor UK prof. Karol Mičieta zdôraznil možnosť bilaterálnej medziuniverzitnej spolupráce a poukázal na potenciál výmeny vedeckých pracovníkov a doktorandov na bilaterálnej úrovni. Dekan LF UK prof. Peter Labaš v tejto súvislosti informoval o spolupráci s Univerzitami lekárskych vied v Teheráne a v Širáze a o pripravenom Memorande o porozumení, ktoré podpíše 12. júla 2014 v Teheráne.

PhDr. Mgr. art. Branislav Slyško

Foto: Vladimír Kuric