Medici Univerzity Komenského môžu využívať unikátnu novinku - biotlačiareň

Bratislava 16. augusta 2016: Medici Univerzity Komenského v Bratislave (UK) môžu využívať unikátnu novinku – 3D biotlačiareň. Tento prístroj na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty UK je schopný vytlačiť živé bunky. Vďaka biotlačiarni sa pre medikov Univerzity Komenského otvoria nové možnosti v oblasti regeneratívnej medicíny.


„Bioprinting má mimoriadny potenciál do blízkej budúcnosti,“ približuje význam novinky priekopník 3D tlače v medicíne na Slovensku MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA. „V budúcnosti bude už bežné vytlačiť náhradu poškodeného tkaniva alebo orgánu z vlastných buniek pacienta. Predíde sa tak odmietnutiu tkaniva pri transplantáciách a pacient tiež nebude musieť podstupovať imunosupresívnu liečbu,“ dodáva MUDr. Thurzo.

Biotlačiareň (Inkredible), ktorá bude slúžiť pre študentov, ale aj pedagógov Lekárskej fakulty UK, je prvou svojho druhu na Slovensku. Prispeje k posúvaniu hraníc poznania v oblasti výskumu 3D tlače živými bunkami. Vďaka biotlačiarni bude tiež možné venovať sa  zaujímavým témam diplomových prác či prác študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Prístroj realizuje tlač prostredníctvom dvoch hláv priamo na Petriho misku. Pri kultivácii ľudských buniek sa biologický atrament umiestnený do zásobníkov vytláča tryskami pre tlač. Tlačiareň vytvára vzor buniek z vrstiev prekladaných hydrogélom. Vytlačené tkanivo sa potom nechá prirodzene rásť.

„O niekoľko rokov bude asi samozrejmé, že niektoré špecializácie lekárov budú bežne pracovať s digitálnymi 3D modelmi ako výstupmi do 3D biotlačiarne. Je preto skvelé, že medici Univerzity Komenského sa už dnes majú možnosť oboznámiť so svetom regeneratívnej medicíny - možno reality ich klinickej praxe po úspešnom skončení štúdia na Lekárskej fakulte UK,“ dopĺňa MUDr. Thurzo.

Biotlačiareň zakúpila Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu – z podpory Nadácie Tatrabanky. Hodnota prístroja (spolu s biologickým atramentom) predstavuje viac ako 10 000 eur.