Malí študenti sa rozlúčili so 14. ročníkom Detskej Univerzity Komenského

V Aule UK na Šafárikovom námestí sa dňa 31. augusta 2016 uskutočnila posledná prednáška 14. ročníka obľúbenej letnej školy – Detskej Univerzity Komenského (DUK). Po nej na malých študentov čakala promócia, na ktorej si prevzali diplomy.


Prečo sú peniaze zadarmo? Tak znela otázka zašifrovaná v názve poslednej tohtoročnej prednášky Detskej Univerzity Komenského, ktorú sa odhodlal zodpovedať doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., guvernér Národnej banky Slovenska. Malým poslucháčom v úvode prednášky v krátkosti priblížil vývoj a pôvod peňazí. Zameral sa však predovšetkým na činnosť Európskej centrálnej banky a Eurosystému, ktorých hlavnou úlohou je udržiavanie cenovej stability. Prostredníctvom krátkeho filmu študentom objasnil, v čom spočíva podstata inflácie a deflácie a prečo je dôležité ich regulovať. Kľúčovú úlohu v tom podľa doc. Makúcha zohrávajú rozhodnutia Európskej centrálnej banky o výške úrokových sadzieb. Po skončení prednášky čakali na prednášajúceho zvedavé otázky. Z jeho odpovedí sa deti mohli dozvedieť aj to, prečo nemáme 300-eurovú bankovku, aká je výška nákladov potrebných na výrobu jednej 500-eurovej bankovky či kedy sa dostane do obehu nová 50-eurová bankovka.

Po prednáške sa konala promócia malých absolventov. „Odnášate si nielen množstvo odpovedí na vaše zvedavé otázky, radosť z dobrodružnej a vzrušujúcej cesty poznávania a bádania, ale aj nové zážitky a kamarátstva a tiež veľa zábavy. Prajem vám, aby ste si aj v dospelosti uchovali niečo z príslovečnej detskej radosti, fantázie, zvedavosti a hravosti,“ prihovoril sa deťom rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa na príprave tohtoročnej Detskej Univerzity Komenského podieľali. A malým absolventom DUK poprial veľa šťastia a úspechov v školskom živote aj v škole života a zablahoželal im k promočným diplomom DUK.

Detská Univerzita Komenského, ktorá vznikla v roku 2003, privítala aj počas tohto leta približne 350 študentov vo veku 9 – 14 rokov. Každú prázdninovú stredu ich čakali prednášky (spolu 9), ktoré hľadali odpovede na otázky o tom, prečo je jeseň farebná, prečo sa orientujeme v priestore a zároveň v čase či prečo lietadlo nespadne.

Cyklus prednášok doplnili bohaté sprievodné podujatia a workshopy – komunikačno-debatný, IT či hip-hopový workshop, exkurzie a tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii, Slovenskom národnom múzeu a v Slovenskej filharmónii či výlet loďou do galérie Danubiana. Malí študenti tiež navštívili priestory Energolandu v Mochovciach, školu v prírode na Planinke, ako aj výrobný závod Volkswagen. Záujmu detí sa už tradične tešila Hodina otázok v Národnej rade SR.


Bližšie informácie o prednáške i celom 14. ročníku Detskej Univerzity Komenského nájdete v septembrovom čísle Našej univerzity.

Viac fotografií: Facebook UK