Americký profesor etiky na UK

Bratislava, 3. júna 2014: Univerzitu Komenského v Bratislave dnes navštívil americký odborník na etiku prof. Harold W. Baillie, MA, PhD., z The University of Scranton, Scranton, USA.


05. 06. 2014 14.17 hod.

V rámci dnešného programu sa prof. H. W. Baillie zúčastnil na prijatí u prorektora UK pre medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc.

Vrcholom návštevy je prednáška konaná dňa 3. júna 2014 o 14.00 h na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Veľká poslucháreň Nových teoretických ústavov, Sasinkova 4, Bratislava.

V prednáške sa zameria na vzťah medzi princípmi (alebo pravidlami) a ich aplikáciou (praktický rozum alebo prudencia) z pohľadu aristotelovského ponímania pojmu priateľstva (philia) s cieľom prispieť k hodnoteniu aplikácie týchto princípov.

Prednáška sa koná pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a dekana LF UK prof. MUDr. Petra  Labaša, CSc.

Prednáška bude v anglickom jazyku a uskutoční sa v rámci projektu „Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku“.