95. výročie vzniku: Univerzita Komenského ocenila výnimočných jednotlivcov i spolupracujúce inštitúcie

Bratislava 26. júna 2014: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) dnes vyvrcholili oslavy 95. výročia založenia najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenom o vedecké rady fakúlt UK nechýbali prezident SR Andrej Kiska, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ďalší ústavní činitelia, zástupcovia diplomatických zborov, rektorky a rektori slovenských i zahraničných vysokých škôl, ako aj predstavitelia spolupracujúcich inštitúcií.


26. 06. 2014 13.18 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na slávnosti odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., pamätné medaily UK výnimočným jednotlivcom, ako aj partnerským vysokým školám a organizáciám. Okrem prezidenta SR si medailu prevzali predstavitelia viacerých vysokých škôl zo SR i zahraničia, ale i bývalí rektori UK. Na návrhy fakúlt UK a Centra ďalšieho vzdelávania UK udelil rektor UK pamätnú medailu napr. i Slovenskému olympijskému výboru zastúpenému prezidentom Františkom Chmelárom, významnému hudobnému skladateľovi Romanovi Bergerovi či Európskej federácii starších študentov pod vedením prezidenta Petra Huga.

„Najväčším bohatstvom Slovenska sú jeho občania, ich zručnosti, talent, schopnosti a vedomosti. A platí to tiež v našom akademickom prostredí – aj naším najväčším univerzitným pokladom sú ľudia,“ uviedol v slávnostnom príhovore rektor UK. Vyzdvihol nielen zakladajúcich pedagógov z Univerzity Karlovej v Prahe, ale aj zamestnancov, pedagógov, vedcov i študentov UK, ktorým sa zároveň poďakoval. Prezident SR Andrej Kiska vo svojom pozdrave uviedol: „Považujem za symbolické, že prvé prezidentské verejné vystúpenie na akademickej pôde je práve na našej najstaršej univerzite.“

Slávnostnému podujatiu, ktorým univerzita zavŕšila oslavy 95. výročia svojho vzniku, predchádzal o 9.00 hod. krst knihy vydanej pri tejto príležitosti – Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 – 2014. Publikácia obsahuje medailóny všetkých 115 osobností, ktorým UK udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) v priebehu uvedených rokov. Zaradili sa medzi nich napríklad prezident ČSFR, filozof, dramatik, publicista a verejný činiteľ Václav Havel (1990), vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999), 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000), držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009) či významný svetový mikrobiológ Ján Vilček (2014).

Univerzita Komenského v Bratislave: fakty, čísla, zaujímavosti

  • UK bola založená zákonom č. 375 Zb. z. a n. zo dňa 27. júna 1919;
  • Je vôbec prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá poskytla slovenským študentom možnosť študovať v ich rodnej reči;
  • Prvým rektorom UK bol prof. Kristián Hynek;
  • Hlavná budova univerzity na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave, ktorá bola slávnostne otvorená v marci 1937, mala byť pôvodne sídlom plodinovej burzy, dunajskej plavebnej spoločnosti i obchodnej komisie, počas výstavby však došlo k zmene tohto zámeru - v prospech národnej univerzity;
  • Najstaršou fakultou UK je Lekárska fakulta UK, ktorá začala svoju činnosť súčasne so založením univerzity v roku 1919;
  • Najmladšou fakultou UK je Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá vznikla v roku 2002;
  • UK je najväčšou slovenskou univerzitou: má 13 fakúlt (12 v Bratislave, 1 v Martine), ktoré poskytujú vzdelávanie v 863 študijných programoch;
  • Na všetkých stupňoch a formách štúdia aktuálne študuje viac ako 27 000 študentov;
  • UK zamestnáva viac ako 4400 zamestnancov, čo ju radí na popredné miesta aj medzi zamestnávateľmi;
  • UK je jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa umiestnila za rok 2013 v prvej päťstovke významného celosvetového rebríčka zostaveného na základe objektívnych kritérií University Ranking by Academic Performance (Rebríček univerzít podľa ich akademického výkonu), v ktorom obsadila 495. miesto.

Foto: Vladimír Kuric

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.