Univerzita Komenského súčasťou Univerzitnej agentúry frankofónie

Bratislava, 19. marca 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa stala súčasťou Univerzitnej agentúry frankofónie (U. A. F.), ktorej poslaním je podpora a šírenie frankofónnej spolupráce medzi študentmi, pedagógmi a administratívnymi pracovníkmi členských univerzít a podpora ich mobility, publikačnej činnosti či vedecko-výskumnej aktivity.


19. 03. 2014 07.56 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Univerzitná agentúra frankofónie združuje vyše 800 univerzitných zariadení vo viac ako 40 krajinách sveta. Byť súčasťou takejto skupiny je pre najstaršiu a najväčšiu univerzitu na Slovensku značným prínosom,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Pri príležitosti vstupu UK do Univerzitnej agentúry frankofónie organizuje Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku v stredu 19. marca 2014 informačný a slávnostný deň v Auditóriu Maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) a v Moyzesovej sieni (Filozofická fakulta UK, Vajanského 12, Bratislava). Oficiálne otvorenie podujatia – za účasti predstaviteľov univerzity i Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku – sa uskutoční o 13.00 hod. (v Auditóriu Maximum).

Pre Univerzitu Komenského, ktorá sa stala oficiálnou súčasťou U. A. F. od začiatku roka 2014, sa otvoria nové možnosti účasti na významných vedeckých konferenciách či mobility študentov a pedagógov s cieľom výmeny poznatkov a skúseností vo frankofónnych krajinách. Vstup UK do U. A. F. prispeje tiež k ďalšiemu rozvoju troch frankofónnych študijných programov, ktoré Univerzita Komenského ponúka - na Pedagogickej fakulte UK, Filozofickej fakulte UK a Fakulte managementu UK.

Zdroj obrázku: internet