Univerzita Komenského obhájila prvenstvo na podujatí EUROMILANO 2011

Univerzita Komenského v Bratislave obhájila prvenstvo na 11. ročníku medzinárodného športového podujatia EUROMILANO 2011, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 16. až 20. novembra 2011.


05. 12. 2011 16.33 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Študenti Univerzity Komenského v Bratislave vybojovali celkové prvenstvo medzi univerzitami. Spolu získali až 4 zlaté medaily. Za ich úspešnú reprezentáciu sa im poďakoval rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý dňa 5. decembra 2011 prijal delegáciu na čele s vedúcim výpravy Mgr. Ondrejom Podkonickým.

Viac informácií o úspechu študentov UK sa dozviete v decembrovom čísle Našej univerzity.

Rektor UK prof. K. Mičieta (v strede) so zástupcami delegácie, ktorá UK reprezentovala na EUROMILANO 2011.

Víťazné trofeje študentov UK

Foto: Marian Kukan