Na Univerzite Komenského sa stretnú Erasmáci

Bratislava, 3. apríla 2014: Na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) sa uskutoční v poradí siedme stretnutie bývalých a budúcich študentov UK zapojených do programu Erasmus. Podujatie s názvom International & Erasmus Day sa bude konať v stredu 9. apríla 2014 od 10.00 do 14.00 hod. vo vestibule historickej budovy UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave.


03. 04. 2014 07.39 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

International & Erasmus Day 2014 je určený všetkým študentom UK, ktorí v rámci programu Erasmus+ plánujú absolvovať mobilitu za účelom štúdia alebo stáže v zahraničí: „Tak ako aj po minulé roky ponúka podujatie priestor na výmenu skúseností zo zahraničných pobytov. Budúci Erasmáci sa tu môžu dozvedieť od svojich kolegov – študentov, ktorí už mobilitu v rámci programu absolvovali, čím je špecifické štúdium v tej-ktorej krajine, aké sú v nej životné náklady, ale napríklad i možnosti voľnočasových aktivít,“ približuje vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov UK Mgr. Magdaléna Belková. Ako dodáva: „Keďže mobilitu neumožňuje iba program Erasmus, dali sme priestor aj Slovenskej akademickej informačnej agentúre (SAIA), ktorá tu bude mať svoj stánok. Pre záujemcov o stáže bude k dispozícii aj stánok medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC a, samozrejme, informácie tu budú poskytovať aj Erasmus Student Network (ESN) a Oddelenie medzinárodných vzťahov UK.“  

Na UK sa bude súčasne konať aj Informačný seminár pre katedrových a fakultných koordinátorov mobility - k novému programu Erasmus+, ktorý od akademického roku 2014/2015 do roku 2020 nahradí program LLP/Erasmus.

Univerzita Komenského v Bratislave sa do programu Erasmus (do roku 2007 Socrates) zapojila od akademického roku 1998/1999. „Naša univerzita vysiela do zahraničia najviac študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl. Každoročne ide približne o štvrtinu všetkých študentov vyslaných zo Slovenskej republiky,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. V prvom roku zapojenia sa do programu vyslala univerzita 36 študentov, v minulom akademickom roku to bolo už  684 študentov.

Takto to vyzeralo na minuloročnom International & Erasmus Day.
Foto: OMV RUK