Na pôde UK otvorili výstavu Laureáti Sacharovovej ceny za slobodu myslenia

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) dnes na pôde univerzity slávnostne otvorila výstavu Laureáti Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Výstava sa koná pri príležitosti tohtoročného udelenia Sacharovovej ceny Európskym parlamentom a snaží sa návštevníkom priblížiť osudy a diela všetkých doterajších držiteľov ceny, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slobody myslenia vo svete.


05. 12. 2011 17.41 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili europoslanec Miroslav Mikolášik, prodekan Právnickej fakulty UK Ondrej Laciak, ako i riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel. V mene dekana PraF UK sa prítomným prihovoril prodekan fakulty Ondrej Laciak: "Som veľmi rád, že výstava sa koná práve v týchto priestoroch, ktoré boli z vonkajšej strany pred 43 rokmi zachytené na fotografii Ladislava Bielika zobrazujúcej boj za slobodu a intoleranciu. 21. augusta 1968 prebiehali práve na tomto mieste boje občanov proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Je teda aj symbolické, že práve tu sa koná výstava o laureátoch Sacharovovej ceny za slobodu myslenia."

Riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel na vernisáži pripomenul, že túto cenu každoročne vyhlasuje a udeľuje Európsky parlament pri príležitosti podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN.

Cena Andreja Sacharova za slobodu myslenia sa udeľuje od roku 1988. V roku 1989 sa jej nositeľom stal aj Alexander Dubček. Tohtoročnými nositeľmi Sacharovovej ceny sa stali piati predstavitelia Arabskej jari: Asmaa Mahfouz (Egypt), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Líbya), Razan Zaitouneh (Sýria), Ali Farzat (Sýria) a Mohamed Bouazizi (Tunisko) in memoriam, ktorí prispeli ako jednotlivci k historickým zmenám v arabskom svete.

Výstava bude sprístupnená do 12. decembra 2011 vo vstupnej hale historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, Bratislava).

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v pondelok 5. decembra 2011 o 13.00 hod.

Zľava: Zuzana Hruščová z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, prodekan Právnickej fakulty UK Ondrej Laciak, slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik a riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel

Výstavu o laureátoch Sacharovovej ceny si môžete pozrieť do 12. decembra 2011.

Foto: IKEP