Ľudské práva v Bielorusku (prednáška disidenta z Bieloruska)

9. decembra 2011 o 10.30 hod., Rektorská sieň UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 1. poschodie)


02. 12. 2011 15.53 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave Vás srdečne pozýva na vystúpenie disidenta z Bieloruska na tému Ľudské práva v Bielorusku.

Prednáška s diskusiou sa uskutoční pod záštitou rektora UK Karola Mičietu a ministra zahraničných vecí SR Mikuláša Dzurindu dňa 9. decembra 2011, 10.30 hod. v Rektorskej sieni UK.

 

Pozvánka