Informačný deň k socioekonomickým a humanitným vedám a akciám Marie Cure

V Bratislave 2. decembra 2011


02. 12. 2011 15.15 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

INOVÁCIE V SPOLOČENSKÝCH VEDÁCH

Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská asociácia pre vedu a aplikovaný výskum (SASAR) pod záštitou veľvyslanca Ivana Korčoka zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, organizujú Informačný deň k socioekonomickým a humanitným vedám a akciám programu Marie Curie, v rámci Siedmeho rámcového programu, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2011 v priestoroch Rektorskej siene Univerzity Komenského v Bratislave.

Pretrvávajúca nízka účasť na schéme Siedmeho rámcového programu zo strany slovenských subjektov je javom, ktorý je pre zdravý rozvoj slovenskej spoločnosti potrebné eliminovať. Výnimkou nie sú ani sociálne výzvy, ktoré si vyžadujú čoraz viac inovácií aj v spoločenských vedách. Cieľom Informačného dňa je priblíženie možností zapojenia sa do príležitostí Siedmeho rámcového programu špeciálne v oblasti socioekonomických a humanitných vied, ako i možností podpory mobilít a budovania kapacít ľudského vedeckého potenciálu.

Informačný deň otvorí minister školstva Eugen Jurzyca príhovorom o 9.00 hod. Formou moderovaných panelových diskusií za účasti problematiky znalých zástupcov z Európskej komisie, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, či národných delegátov, ako i úspešných riešiteľov rámcových programov plánujeme predstaviť možnosti zapojenia sa slovenských subjektov primárne v schémach podpory sociálnych vied a možnosti rozvoja kapacít ľudských zdrojov. Súčasťou podujatia bude aj príležitosť konzultácií odborných a špecifických tém s projektovými úradníkmi Európskej komisie, Výkonnej agentúry pre výskum, národnými kontaktnými bodmi a projektovými manažérmi SASAR-u.

Viac info: http://sasar.eu/sk/aktuality/96-informacny-den-k-socioekonomickym-a-humanitnym-vedam-a-akciam-marie-curie

Kontakt: Matej Hotovčin, SASAR; hotovcinsasar.eu; tel.: 0918 101 059