Študenti informatiky z Univerzity Komenského patria k svetovej špičke v programovaní

Bratislava 1. júla 2014: Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) potvrdili svoje programátorské kvality a v medzinárodnej súťaži ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) porazili i prestížne svetové univerzity, akými sú MIT, Cambridge či Stanford.


30. 06. 2014 16.05 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Družstvo študentov Univerzity Komenského, ktoré sa zúčastnilo v dňoch 22. – 26. júna 2014 v Jekaterinburgu na medzinárodnej programátorskej súťaži, obsadilo v absolútnom poradí dvanáste miesto a získalo bronzovú medailu. Súťaž ACM ICPC je prestížnou programátorskou súťažou, na ktorej sa zúčastňujú všetky najlepšie svetové univerzity. Tohto roku sa do úvodných kôl zapojilo 2286 univerzít z 94 krajín sveta. UK je v histórii súťaže jedinou slovenskou univerzitou, ktorej sa podarilo prebojovať do finále súťaže – tento rok už po desiaty raz.

Do svetového finále sa prebojoval tím UK v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza. Trénerom tímu je RNDr. Michal Forišek, PhD., v minulosti víťaz a úspešný účastník viacerých programátorských súťaží, v súčasnosti pedagóg FMFI UK. „Tímy vo finále riešili dvanásť úloh za päť a pol hodiny, pričom k dispozícii mali jeden počítač. Príklady boli nezvyčajne ťažké. Zo 122 tímov vo finále takmer 20 nevyriešilo ani jednu úlohu a ďalších 23 vyriešilo iba jednu úlohu. Viac než 4 úlohy vyriešilo len 9 družstiev,“ približuje súťažnú atmosféru tréner tímu UK.

Tím UK, ktorý skončil na 12. mieste, vyriešil štyri úlohy v sumárnom čase 454 minút. Prvá skončila Petrohradská štátna univerzita, druhá Moskovská štátna univerzita, tretia Pekinská univerzita, štvrtá Národná taiwanská univerzita a piata Varšavská univerzita. Pred tímom UK neskončila žiadna z renomovaných západných svetových univerzít v oblasti počítačových vied, MIT skončil 24., Cambridge 54. či Stanford na 57. mieste. Do svetového finále sa Cornell, Harvard, Princeton či Oxford ani nekvalifikovali.

„Naši študenti opäť potvrdili, že sú konkurencieschopní i v náročnom medzinárodnom meradle a že patria k svetovej špičke v programovaní,“ teší sa z úspechu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Kompletné výsledky medzinárodnej súťaže je možné nájsť na icpc.baylor.edu.

 

Náš tím v žltých tričkách zľava: T. Belan, P. Fulla, J. Hozza, M. Forišek