Začal sa 4. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov

Bratislava 5. augusta 2014: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava dnes otvorilo ďalší ročník populárnej Letnej bratislavskej univerzity seniorov.


05. 08. 2014 16.19 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zámerom Letnej bratislavskej univerzity seniorov je sprostredkovať účastníkom odborné znalosti formou prednášok. Svoje brány otvorila 5. augusta 2014 (utorok) o 14.00 hod. prvou prednáškou. V poradí už 4. ročník sa koná v termíne od 5. do 19. augusta 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Celý projekt letnej univerzity je financovaný mestom Bratislava.  

„Veríme, že aj tento ročník letnej univerzity bude úspešný a naši seniori ocenia zaujímavý výber prednášok, ktoré sme pre nich tento rok vybrali,“ uviedla počas slávnostného otvorenia riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

V prvej prednáške predstavil Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora mesta Bratislava, (za neprítomného primátora doc. M. Ftáčnika) náplň práce primátora hlavného mesta.

Vinohradníctvo a vinárstvo na území starej Bratislavy bude témou druhej prednášky (7. augusta) v podaní odborníka Univerzity Komenského prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.  IT technológie pre seniorov priblíži (12. augusta 2014) PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD., z Univerzity Komenského. Odpoveď na otázku Čo pridáva život rokom? ponúkne MUDr. Darina Sedláková, MPH (14. augusta). Posledná prednáška na tému Výročie, zvyky a tradície západného Slovenska (zameranie na Bratislavu) sa uskutoční 19. augusta, prednášajúcou bude Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

OVV RUK a Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK

Riaditeľka CĎV UK J. Chládecká a riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy Ľ. Andrassy na slávnostnom otvorení 4. ročníka Letnej bratislavskej univerzity seniorov

Foto: Vladimír Kuric

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.