Vyšlo aprílové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!

Uplynulý mesiac bol opäť bohatý na udalosti. Pribudli nám dvaja profesori, štyri dámy z UK súťažia o titul Slovenka roka, začala sa dlho plánovaná rekonštrukcia strechy Auly UK, naši vedci uspeli na poli bádania v oblasti rakoviny prsníka, ako aj sledovania celej oblohy, zvlášť meteoritov.


22. 04. 2015 12.21 hod.
Od: Naša univerzita

„Z hľadiska výdavkov na výskum a inovácie je Slovensko charakteristické permanentným nedostatkom finančných zdrojov a dlhodobým podfinancovaním. V posledných rokoch ide na túto oblasť asi 0,6 % HDP, čím sa radíme na chvost členských krajín EÚ v podpore vedy štátom,“ povedal rektor UK v rozhovore pre Našu univerzitu a doplnil, akú má predstavu o podpore vedy a výskumu. Nalistujte si strany 10 a 11.

Je propagácia vedy na Slovensku dostatočná? Svoj komentár k téme ponúka profesor Karol Jesenák z Prírodovedeckej fakulty UK na stranách 20 a 21.

Absolventka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK skúma hviezdy z Havaja. Zameriava sa na sledovanie neznámych asteroidov a komét. Ako vyzerá práca astronóma či spolupráca s NASA, priblížila Eva Lilly pre náš časopis na stranách 12 a 13.

Absolventi univerzít, ktorí chcú viac, ako „len“ pôsobiť vo svojom odbore, majú možnosť zapojiť sa do programu Teach for Slovakia. Pracujú s deťmi základných škôl v regiónoch s nižšou životnou úrovňou a majú tak možnosť nielen pomôcť, ale aj rozvinúť svoj líderský potenciál. Viac na stranách 18 a 19.

Najúspešnejšia slovenská triatlonistka má 21 rokov a študuje na Univerzite Komenského. Čo robí Ivana Kuriačková, keď netrénuje, a ako prebiehajú jednotlivé etapy v triatlone prezradila v rozhovore na stranách 24 a 25.

Príjemné čítanie želá redakcia Našej univerzity!

Naša univerzita – apríl 2015 (PDF dokument)