Vedenie UK navštívil veľvyslanec SR vo Fínsku a Estónsku

Bratislava 30. apríla 2015 - Prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., a prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., dnes prijali mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR vo Fínsku a Estónsku Tibora Králika.


Veľvyslanec Tibor Králik informoval vedenie UK o  misii fínskych podnikateľov pod vedením štátneho podtajomníka fínskeho rezortu diplomacie Mattiho Anttonena na Slovensku, o plánovanej októbrovej návšteve prezidenta SR Andreja Kisku vo Fínsku a o pripravovanom novembrovom fóre o vedecko-výskumných projektoch vo Fínsku. T. Králik zdôraznil, aký význam prikladá kontinuálne fínska spoločnosť podpore a rozvoju vzdelávania a vedy, na ktoré každoročne vyčleňuje 3 % štátneho rozpočtu, pričom táto podpora neklesá ani v čase finančnej a ekonomickej krízy, v niektorých etapách dokonca dosiahla až 4 %.

Predstavitelia UK prezentovali záujem Univerzity Komenského o prehĺbenie spolupráce s partnerskými fínskymi univerzitami na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni vrátane spolupráce v rámci spoločných projektov programu Horizont 2020, ďalej prejavili záujem o účasť na  prezentáciách a workshopoch vedecko-výskumného fóra. Vyjadrili svoje presvedčenie, že fínsky príklad postoja k vzdelávaniu, vede, výskumu a inováciám môže zohrať pozitívnu pri formovaní ich adekvátneho povedomia a reflexie v slovenskej spoločnosti vrátane postavenia pedagóga, efektívneho čerpania európskych fondov aj prepojenia základného a aplikovaného výskumu v zmysle naplnenia cieľa dobrého a zmysluplného výskumu.

 

PhDr. Mgr. Branislav Slyško, OVV RUK