Univerzita Komenského v prvej tisícke celosvetového rebríčka CWUR

Bratislava 22. júla 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) naďalej potvrdzuje svoje významné postavenie v medzinárodnom meradle. V tohtoročnom celosvetovom rebríčku zostavenom Center for World University Rankings (CWUR – Centrum pre rebríčky svetových univerzít) na základe objektívnych a silných kritérií obsadila 732. miesto. Medzi tisícku špičkových svetových univerzít sa zaradila ako jediná slovenská vysoká škola.


22. 07. 2014 10.02 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rebríček hodnotil viac ako 22 000 univerzít z celého sveta. Umiestnenie Univerzity Komenského teda znamená, že patrí medzi 3,3 % najlepších univerzít sveta. Do finálneho hodnotenia bolo vybratých 1 000 najlepších univerzít.

CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu - nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. „Umiestnenie v prvej tisícke rebríčka je dôkazom kvality vzdelávania v kombinácii s hodnotením výsledkov výskumu našej univerzity. Naša vedecká aktivita a kvalita výučby je porovnateľná so svetovou špičkou. Osobitne si cením, že tento rok ide o potvrdenie našich kvalít v ďaľšom objektívnom medzinárodnom rebríčku,“ zdôrazňuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Rebríček CWUR bol prvýkrát vytvorený v roku 2012 v Saudskej Arábii. Poradie tisícky svetových top univerzít je založené na ôsmich objektívnych a silných kritériách: kvalita vzdelávania – meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity, zamestnanie absolventov – merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem v svetových top firmách v pomere k veľkosti univerzity, kvalita fakulty – merané počtom vedcov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia, publikácie – merané počtom vedeckých článkov v renomovaných časopisoch, vplyv – merané počtom vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch, citácie – merané počtom vysoko citovaných vedeckých článkov, širší dosah – merané H-indexom univerzity, patenty – merané počtom medzinárodne podaných patentových prihlášok. Rebríček CWUR je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete.

Foto: archív UK