Univerzita Komenského sa zapája do Dňa fascinácie rastlinami

Deň fascinácie rastlinami – 18. máj – ponúka možnosť znovu si všimnúť rastliny okolo nás. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa rozhodla pri tejto príležitosti priblížiť verejnosti, aké fascinujúce môžu byť rastliny, a to v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Európskou organizáciou pre rastlinné vedy (EPSO).


Odborníci z dvoch pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK – z Katedry fyziológie rastlín a Katedry botaniky – priblížia rastliny v prednáškach a praktických ukážkach. Zaujímavosti z rastlinnej ríše, napr. o kaktusoch, sukulentoch a ich spôsobe života, o kremíku a kremíkových telieskach v rastlinách alebo o tom, ako sa dajú rastliny využiť pri ozdravení kontaminovaných pôd, sa dozvedia najmä žiaci základných a stredných škôl, ale aj iní záujemcovia od odborníkov UK prof. RNDr. Alexandra Luxa, CSc., RNDr. Mareka Vaculíka, PhD., a Mgr. Milana Soukupa.

Návštevníci budú mať tiež možnosť nahliadnuť dovnútra rastlín. Odborníci z Univerzity Komenského im ukážu laboratóriá a predstavia rastlinné objekty pod mikroskopom a jednoduché demonštračné pokusy.

„Chceme ľuďom priblížiť fascinujúci svet rastlín, poodhaliť tajomstvá, ktoré ukrývajú, ako aj upozorniť na dôležitosť týchto nenahraditeľných zložiek ekosystému, bez ktorých by sme nemohli existovať,“ uviedol Marek Vaculík z Univerzity Komenského.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý je tiež botanik, dodáva: „Rastliny sú základom života. Bez rastlín – fytosféry by sme nemali biosféru, a ešte takú krásnu! Mali by sme nielen vnímať rôznorodosť rastlín, ale si tiež uvedomovať ich význam pre náš život.“

Myšlienka Dňa fascinácie rastlinami pochádza od nezávislej belgickej akademickej organizácie EPSO (European Plant Science Organisation), ktorá združuje výskumné organizácie v Európe a iných krajinách. Deň fascinácie rastlinami sa koná už tretí rok.

V prípade záujmu väčších skupín nahláste, prosím, záujem vopred organizátorom: 02/602 96 648, vaculikfns.uniba.sk.