Profesorka Hrabovec priblížila Slovensko a Svätú stolicu v kontexte studenej vojny

V stredu 29. apríla 2015 sa v Auditóriu Maximum na Právnickej fakulte UK uskutočnila ďalšia z cyklu celouniverzitných profesorských prednášok Univerzity Komenského v Bratislave. S témou Slovensko a Svätá stolica v kontexte studenej vojny a vatikánskej východnej politiky vystúpila prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, profesorka Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK.


Prednáška predstavila vatikánsku východnú politiku, ktorá je dodnes jednou z najdiskutovanejších tém výskumu dejín 20. storočia. Profesorka Hrabovec objasnila jej historický kontext, príčiny a motívy. Doterajší výskum bol dvojkoľajný: západný sa sústreďoval na „veľkú“ medzinárodnú politiku a čerpal z diplomatických dokumentov v západných archívoch, ignorujúc vnútorné súvislosti v jednotlivých krajinách sovietskeho bloku, kým výskum v štátoch bývalého socialistického tábora sa sústreďoval na vlastné vnútropolitické súvislosti a čerpal zo straníckych a bezpečnostných archívov, nezohľadňujúc medzinárodné súvislosti a analýzu diplomacie Svätej stolice ani vnútrocirkevný vývoj. Prednáška integrovala obe perspektívy.

Profesorka Hrabovec analyzovala tiež príčiny, prečo rokovania medzi Prahou a Vatikánom na rozdiel od rokovaní s Maďarskom či Poľskom prakticky úplne stroskotali. Taktiež hodnotila kontinuitu a diskontinuitu medzi východnou politikou Pavla VI. a Jána Pavla II. a miesto wojtyłovského pontifikátu v kontexte premien medzinárodného a slovenského vývoja druhej polovice 80. rokov.

Bližšie informácie o prednáške nájdete v májovom čísle časopisu Naša univerzita.

Viac fotografií: Facebook UK