Na Univerzite Komenského sa učilo slovenčinu 83 cudzincov z rôznych kútov sveta

Bratislava 23. júla 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) ukončí v poradí už 24. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry pre krajanov a cudzincov. Vzdelávací program, ktorý organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK), bol zameraný na výučbu základov a zdokonalenie sa v slovenskom jazyku. Bohatý program prebiehal počas troch týždňov (7. – 25. júla 2014) v Študijnom a kongresovom stredisku (ŠaKS) Modra – Harmónia.


23. 07. 2014 12.20 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Slovenčinu sa tento rok u nás učilo 83 cudzincov z rôznych krajín sveta - Srbska, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Ruska, ale i z Číny, Filipín, Francúzska, Kanady, Talianska či USA. Okrem intenzívnej jazykovej výučby sa študenti zúčastnili aj na besedách a diskusiách s osobnosťami kultúrno-spoločenského diania - spisovateľom Michalom Hvoreckým, jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou či divadelnou kritičkou Júliou Beňovou. Absolvovali rôzne poznávacie exkurzie do Bratislavy, Modry, na hrad Červený Kameň, ako aj trojdňovú exkurziu po Slovensku, počas ktorej navštívili Oravu, Nízke Tatry, Bojnický zámok a mnoho iných zaujímavých miest. „Sme veľmi radi, že aj tento rok sme v meste Modra uskutočnili ďalší úspešný ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry, ktorý obohatil našich mladých študentov,“ hovorí riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Slávnostné ukončenie letnej školy sa uskutoční vo štvrtok 24. júla 2014 o 16.30 hod. v ŠaKS Modre - Harmónii za účasti rektora Univerzity Komenského prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prorektora UK doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., generálneho riaditeľa sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR Ing. Vladimíra Beloviča, CSc., predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr. Igora Furdíka, Ing. Kataríny Čamborovej z Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov a poslankyne NR SR Mgr. Oľgy Nachtmannovej, PhD.

Fotografie z 24. ročníka letnej školy nájdete na Facebooku UK.

Letná škola slovenského jazyka a kultúry ponúkla zahraničným študentom aj bohatý a zaujímavý sprievodný program.

Foto: CĎV UK