Na UK sa bude učiť slovenčinu 179 cudzincov z 38 krajín sveta

Bratislava 4. augusta 2014: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) bol dnes slávnostne otvorený jubilejný 50. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Slovenčinu sa v ňom bude učiť 179 účastníkov z 38 krajín sveta.


04. 08. 2014 16.59 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Najviac účastníkov prichádza do letnej školy z Nemecka (18), nasledujú Poľsko, Rakúsko a Taliansko (po 12 účastníkov) a Maďarsko (s 11 zástupcami). Slovenčinu sa budú učiť aj frekventanti z USA, Kanady, Japonska, Číny, Egypta, Španielska či Argentíny. Najstarší účastník tohtoročnej letnej školy má 69 rokov a pochádza z USA. Naopak, najmladšou je 18-ročná Ruska. Slovenčinu sa k nám prídu učiť študenti zo zahraničných škôl, ktorí tam náš jazyk študujú, ďalej podnikatelia, lektori, ale aj prekladatelia a tlmočníci.

Na slávnostnom otvorení SAS sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Peter Pellegrini. „Studia Academica Slovaca vám ponúka vynikajúcu možnosť absolvovať vzdelávací pobyt v krajine, ktorej jazyk si osvojujete, a tak bezprostredne spoznávať špecifiká slovenského života, slovenskej mentality,“ povedal vo svojom príhovore minister.

Na slávnosti nechýbali ani predstavitelia univerzity, fakulty i centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk SAS. „Som presvedčená, že nielen tradícia a kvalita našej alma mater, ale aj zanietení lektori pod vedením patrónky Studia Academica Slovaca - riaditeľky doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD. - prispejú k vášmu zdokonaľovaniu sa v slovenskom jazyku a v jeho budúcom využití v profesijnom aj osobnom živote,“ prihovorila sa študentom prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Počas troch týždňov čakajú na frekventantov prednášky, jazykové a konverzačné cvičenia, ale aj poznávacie exkurzie, workshopy, tvorivé dielne či koncerty. Slovenčinu sa budú učiť podľa stupňa pokročilosti v skupinách, pričom každý deň absolvujú minimálne šesť hodín slovenského jazyka.

Účastníci kurzu navštívia aj viaceré slovenské mestá, ako napríklad Kremnicu, Banskú Štiavnicu, Modru, Skalicu, Trnavu či Bojnice. Ich študijné úsilie bude zavŕšené 22. augusta 2014 na záverečnom podujatí v Aule UK, kde si preberú vysvedčenia a certifikát.


Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou školou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na rozdiel od iných letných jazykových kurzov do dnešných dní zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Za uplynulé desaťročia absolvovalo letnú školu viac ako 6 100 cudzincov zo 76 krajín sveta.

Podľa ministra školstva Petra Pellegriniho čaká na frekventantov letnej školy bohatý vzdelávací program.

Frekventantov letnej školy privítala na pôde univerzity aj prorektorka UK Mária Patakyová.

Jubilejný 50. ročník Studia Academica Slovaca privítal 179 účastníkov z 38 krajín sveta.

Foto: Vladimír Kuric
Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.