Súťaž bez hraníc: Nadnárodná študentská vedecká konferencia farmaceutov

Dňa 14. mája 2021 sa uskutočnil XIX. ročník Nadnárodnej študentskej vedeckej konferencie, na ktorej sa v online priestore stretli študenti farmaceutických fakúlt z Hradca Králové, Brna, Bratislavy a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Študentom z Farmaceutickej fakulty UK, ktorá bola organizátorom podujatia, sa podarilo umiestniť na výborných miestach.


Pandémia koronavírusu zmenila náš súkromný a tiež aj profesijný život veľmi zásadným spôsobom. Museli sme sa prispôsobiť pandemickým opatreniam a naše aktivity sa do veľkej miery presunuli do virtuálneho priestoru. Aj keď sa laboratóriá stali pre študentov nedostupnými na dlhšiu dobu, študentská vedecká činnosť na FaF UK naďalej prebiehala a v rámci nej vznikli zaujímavé študentské vedecké projekty. Stará známa pravda hovorí, že všetko zlé je aj na niečo dobré. To sa potvrdilo aj v prípade organizácie XIX. kola Nadnárodnej študentskej vedeckej konferencie. Hoci nám pandémia znemožnila podujatie zorganizovať v jeho tradičnej forme, virtuálny priestor MS Teams nám to umožnil. NŠVK sa tak naozaj stala súťažou bez hraníc, tých reálnych, ale aj virtuálnych. To sa však nezaobišlo bez vysokých organizačných a technických zručností potrebných na zabezpečenie plynulého priebehu konferencie a koordinácie pripojenia účastníkov z piatich organizácií.

Organizátorom podujatia bola Farmaceutická fakulta UK v Bratislave v spolupráci s českou farmaceutickou spoločnosťou ZENTIVA, a. s., ktorá bola hlavným sponzorom podujatia. Konferencia sa uskutočnila 14. mája 2021 prostredníctvom MS Teams a stretli sa na nej študenti farmaceutických fakúlt z Hradca Králové, Brna, Bratislavy a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Študentské projekty boli rozdelené podľa ich vedeckého zamerania do štyroch sekcií: sekcia chemických vied, sekcia biologických vied, sekcia farmaceutickej technológie a sekcia klinickej a sociálnej farmácie. Študentské práce v každej sekcii hodnotila odborná komisia pozostávajúca z pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov z jednotlivých fakúlt a spoločnosti ZENTIVA, a. s. Študenti našej fakulty sa so svojimi prácami umiestnili na výborných miestach. V sekcii chemických vied sa na 2. mieste umiestnil Daniel Krchňák a na 3. mieste Ivana Čižmárová. V sekcii biologických vied Petra Lenčová a Martina Podžubanová získali 1. a 3.miesto a v sekcii klinickej a sociálnej farmácie práca Andrey Sisákovej obsadila 3. miesto.

Napriek tomu, že virtuálna forma NŠVK tentokrát nahradila tú prezenčnú, dúfame, že budúci rok bude epidemiologická situácia natoľko priaznivá, že umožní študentom farmácie stretnúť sa aj osobne v priestoroch spoločnosti ZENTIVA, a. s., v Prahe na ďalšom kole NŠVK.

 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD., predsedníčka Rady ŠVČ FaF UK Bratislava