Podporné skupiny pre ukrajinské a ruské študentky a študentov

Katedra psychológie FiF UK ponúka podporné skupiny pre študentky a študentov z Ukrajiny a Ruskej federácie študujúcich na Filozofickej fakulte UK.


Doteraz túto možnosť využili predovšetkým ruské študentky a študenti, ktorí sú tiež zasiahnutí vojnou v Ukrajine. Musia sa vysporiadať s negatívnymi reakciami okolia namierenými voči nim, hoci na politické rozhodnutia svojej krajiny nemajú dosah. Mnohých vojna zasiahla finančne alebo potrebujú právnu či sociálnu pomoc. Ukrajinské študentky a študenti viac využívajú individuálne poskytovanú podporu v Psychologickej poradni UK.

Podporné stretnutia sú súčasťou aktivít Erasmus+ projektu Belong, ktorý sa realizuje na FiF UK. Prvé stretnutie s ruskými študentmi a študentkami už prebehlo, plánujú sa ďalšie. Je dôležité, aby sa účastníci a účastníčky na nich cítili bezpečne a ich priebeh je vedený citlivo a diskrétne.

Pre individuálne poradenstvo je možné kontaktovať a využiť Psychologickú poradňu UK.