Kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov - Plne obsadené

20. 4. 2022 – 19.5. 2022 (utorky až štvrtky), online


Útvar jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania RUK otvára bezplatný online kurz slovenského jazyka pre dospelých z Ukrajiny.

Obsahová náplň je zameraná na základné komunikačné schopnosti, zvládnutie základných fráz a informácií každodenného života aplikované na špecifickú životnú situáciu. Kurz je určený pre dospelých záujemcov.

Minimálny počet klientov v skupine 6, maximálny počet 12.

Termín: 20. 4. 2022 – 19. 5. 2022

Rozsah 6 vyučovacích hodín 3 x týždenne – popoludní – online

Spolu: 28 hodín

utorok: 17.00 – 18.30 h (26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5.)

streda: 17.00 – 18.30 h (20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5.)

štvrtok: 17.00 – 18.30 h (21. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5.)

Jazyková úroveň A1 – úplný začiatočník

PODMIENKA: notebook, prístup na WIFI, funkčná kamera a mikrofón.

Učebné materiály: budú poskytnuté v elektronickej forme.

 

Kontakt: ujopcdv.uniba.sk, +421 2 544 10 902, +421 911 911 700