Daruj krv pre Ukrajinu

21. marca - 25. marca 2022 (7.00 - 15.00 hod.), Národná transfúzna služba SR (Limbová 3, Bratislava-Nové Mesto, Kramáre)


Bratislavský spolok medikov z Lekárskej fakulty UK organizuje darovanie krvi pre Ukrajinu. Odber krvi bude prebiehať v Národnej transfúznej službe SR na Kramároch od 21. 3. 2022.

Tento dotazník slúži ako prieskum záujmu, zaznačte však, prosím, dni, kedy naozaj môžete prísť. Následne dostanete tabuľku, v ktorej vyplníte, kedy určite môžete prísť darovať krv. Bude to slúžiť ako povinná prihláška.

AKTUALIZÁCIA: Na aktivitu sa už nie je možné prihlásiť. Ďakujeme za záujem. V budúcnosti BSM bude organizovať ďalšie aktivity na pomoc, do ktorých sa môžete zapojiť.

Viac informácií