Charitatívny volejbalový turnaj dekana FiF UK

13. marca 2022 o 13.00 hod., telocvičňa átriových domov, blok J, internáty Mlyny (Mlynská dolina, Bratislava)


Volejbalisti a volejbalistky Filozofickej fakulty UK sa rozhodli zareagovať na dianie na Ukrajine. Zorganizovali preto priateľský volejbalový turnaj, ktorým chcú prejaviť spolupatričnosť v týchto zložitých časoch. Peniaze z registračného poplatku budú venované v plnej výške organizácii Človek v ohrození.

Registračný poplatok – 5 €/osoba.

Registračný formulár

Facebooková stránka udalosti