Bratislavský spolok medikov organizuje materiálnu zbierku a darovanie krvi

V Bratislavskom spolku medikov momentálne prebieha zásobovacia zbierka pre pomoc na Ukrajine. Vzhľadom na vývoj udalostí je potrebné zásobenie zdravotníckymi materiálmi, liekmi a hygienickými potrebami.


Bratislavský spolok medikov sa rozhodol vytvoriť zbierku liekov a ošetrovateľských pomôcok ako pre migrantov prichádzajúcich na Slovensko, tak aj pre ľudí v Ukrajine.

Počas nasledujúcich dní budú naši členovia zbierať v nákupných centrách aj finančné prostriedky pre lekárov na východnej hranici, ktorí potom budú môcť nakúpiť lieky na predpis (antibiotiká, lieky na upokojenie, antihistaminiká a iné). Zozbieraný tovar bude doručený overenými dopravcami a lekármi z bratislavských nemocníc ľuďom v núdzi.

Nájdete nás na Sasinkovej 2, Bratislava, budova BSM, v areáli Lekárskej fakulty UK.
Otvorené je cez pracovné dni od 8.00 hod. do 14.00 hod., prípadne nás kontaktujte pre iný čas.

Ďalšie informácie o zbierke nájdete na Facebooku.

Rozhodli sme sa tiež vyzvať spolužiakov a kolegov k prejavu solidarity darovaním krvi. Veríme, že takto aspoň trochu prispejeme k pomoci ľuďom na Ukrajine. V prípade záujmu vás prosíme o vyplnenie dotazníka.

Dotazník